În Sfânta şi Marea Miercuri dumnezeieştii Părinţi au hotărât să se facă pomenire de femeia cea păcătoasă , care a uns cu mir pe Domnul , pentru că lucrul aceasta s-a întâmplat cu puţin înainte de mântuitoarea patimă .

Când Iisus S-a suit în Ierusalim şi era în casa lui Simon leprosul , o femeie păcătoasă , s-a apropiat de El şi a turnat pe capul Lui acel mir de mare preţ. Pomenirea ei s-a pus în această zi , pentru ca , după cuvântul Mântuitorului , să se predice pretutindenea şi tuturor fapta ei cea plină de multă învăţătură . Ce-a îndemnat-o , oare , la asta ? Dragostea pe care ea a văzut că o are Hristos pentru toţi , prietenia Lui cu toţi oamenii şi mai cu seamă faptul de acum , când L-a văzut că intră în casa unui lepros , pe care legea îl socotea necurat şi poruncea să fie îndepărtat dintre oameni.

Se gândea deci femeia că-i va vindeca şi boala ei , după cum a vindecat-o pe a aceluia .
Şi într-adevăr , pe când şedea la masă , I-a turnat pe capul Lui mir în valoare cam de trei sute de dinari . Ucenicii , dar mai ales Iuda , au certat-o . Hristos însă i-a luat apărarea ca să nu îndepărteze gândul ei cel bun ; în urmă , Hristos face pomenire de îngroparea Sa spre a întoarce pe Iuda de la vânzare şi a învred­nici pe femeie de marea cinste de a se propovădui pretutindeni , în toată lumea , fapta ei bună .

PUBLICITATE

Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *