Rugăciunea liniștitoare pe care este bine să o rostești pe 20 aprilie!

Sărbătoare 20 aprilie. Sfântul Ierarh Teotim este sărbătorit în fiecare an pe data de 20 aprilie în calendarul ortodox.

Sfântul Ierarh Teotim a trăit în a doua jumătate a secolului al IV-lea și era originar din Dacia Pontica. Viața acestuia a continuat și la începutul secolului următor, fiind păstorind cetatea de la Marea Neagră. Acesta urcă pe scaunul Eparhiei Tomisului pe la anii 385-390,fiind amintit pentru prima dată în această poziție în anul 392, în lucrarea „De viris illustribus”.

PUBLICITATE

În această lucrare scrisă de Fericitul Ieronim, Sfântul Ierarh Teotim este descris ca un păstor strălucit, cu mare dragoste de Dumnezeu și de oameni.

Istoricul Sozomen scrie despre Sfântul Ierarh Teotim că acesta trăia o viață modestă, în care își ocupa cea mai mare parte a timpului vindecând bolile oamenilor.

Sfântul Teotim „Scitul” a ajuns să fie cunoscut și de împăratului Arcadie, deoarece acesta era un prieten devotat al Sfântului Ioan Gură de Aur, fiind alături de acesta în toate momentele dificile prin care a trecut sfântul, dar și creștinismul. Pe la sfârșitul primului deceniu al secolului V, Sfântul Ierarh Teotim a trecut la cele veșnice, potrivit pravila.ro.
Sărbătoare 20 aprilie

PUBLICITATE

Canon de rugăciune către Sfântul Ierarh Teotim, sărbătorit pe 20 aprilie în calendarul creștin

O, Sfinte Ierarhe Teotim, cel prieten și asemenea prin dumnezeiasca viețuire marelui Ioan Gură de Aur, veșnicule locaș al sălășluirii Sfintei Treimi, ajută-ne pe noi, cei căzuți în robia patimilor, în marea învolburată a ispitelor și în cumplite neputințe. Nu ne lăsa pradă pierzării în iadul deznădejdii, spre batjocura vrăjmașului, ci ascultă săracă rugăciunea noastră pe care o aducem acum cu umilită și înfrântă inimă, că mult poate mijlocirea dreptului înaintea Preabunului Dumnezeu.

Dezleagă-ne din legăturile nevăzute, tămăduiește-ne și ne călăuzește la raiul smereniei, cu darul de sus și rugăciunile tale către Domnul. Acoperă-ne mintea de năvălirile păgâne și pierzătoare, alinându-ne cu o picătură din roua dumnezeieștii isihii, și ne deschide inima cu razele înțelegerii duhovnicești, ca să ne gătim cum se cuvine a-L primi pe Mântuitorul Hristos. Păzește țara și poporul acesta de meșteșugitele curse ale nevăzutului vrăjmaș, ferește-ne de toată înșelarea și de apăsarea duhului lumesc, potrivnic credinței și iubirii dumnezeiești.

PUBLICITATE

Ajută-ne să ne lepădăm de toți idolii văzuți și nevăzuți și de toată aplecarea egoistă împotrivitoare Crucii iubirii lui Hristos. Întărește-ne a ne purta cu mulțumire crucea încercărilor și suferințelor îngăduite de milostivul Dumnezeu spre curățirea și tămăduirea rănilor de moarte ale păcatului. Sprijină-ne la tot pasul, îndemnându-ne și ridicându-ne din multele căderi, în urmarea lui Hristos.

Treci peste nevrednicia noastră și, cu iubirea ta de părinte, iartă-ne și ne primește, ajutându-ne să regăsim în noi, prin pocăință și cu darul lui Hristos, icoana chipului dumnezeiesc. Ca, lepădând orice necurată pornire sau pătimașă deprindere, să nu scârbim cu nimic și să alungăm pe Duhul Cel Sfânt Care lucrează în noi asemănarea cu Dumnezeu.

 

PUBLICITATE

Acoperă-ne cu haina iubirii părintești, ridică-ne și fii împreună cu noi pe cărarea cea strâmtă și necăjită ce duce spre Viață. Atinge-te de noi, cei bolnavi sufletește și trupește, și oprește cu harul dat ție de sus curgerea patimilor, ca să putem găti în inima noastră lăcaș Preasfintei Treimi. Cheamă peste noi suflarea harului lui Hristos ce alungă poftele și nălucirile spurcate, de zi și de noapte, și ne curățește simțirile spre a-L vedea pe Hristos strălucind.

Așa, Sfinte Ierarhe Teotim, ajută-ne nouă să aducem prescura rugăciunii și vieții noastre la altarul preacurat al Domnului, ca să primim și noi de la Duhul Cel Sfânt prefacerea duhovnicească și viața Trupului lui Hristos.

Și așa, la sfârșitul acestei petreceri pământești, să putem și noi intra întru bucuria binecuvântată a Tatălui Ceresc. O, dumnezeiască Iubire care în sfinți strălucești și ne descoperi nouă Chipul mântuitor al Sfintei Treimi, vino și te sălășluiește întru noi, cei ce ne închinăm ție. Amin.

PUBLICITATE

Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *