Iată ce rugăciune este bine să spui în această zi, pentru liniștea ta și a familiei tale.

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil este pomenit pe 26 martie în calendarul ortodox

În fiecare an, la data de 26 martie, la o zi după Buna Vestire, creștinii prăznuiesc Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil.

PUBLICITATE

Sfântul Arhanghel Gavriil este unul dintre cei șapte îngeri care stau lângă Dumnezeu. El este cel care i-a vestit Fecioarei Maria că Îl va aduce pe lume pe Fiul Lui Dumnezeu.

De asemenea, tot Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care îi anunță pe Sfinții Părinți Ioachim și Ana că urmează să devină părinții Maicii Domnului.

În plus, Biserica amintește de o altă vestire importantă pe care Sfântul Arhanghel Gavriil a făcut-o. Astfel, înainte de a-i aduce vestea cea bună Fecioarei Maria, Sfântul Arhanghel Gavriil l-a anunțat și pe Sfântul Zaharia că urmează să devină tatăl Sfântului Ioan Botezătorul.

PUBLICITATE

Astfel, Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care aduce veștile bune, el fiind considerat cel mai de seamă dintre toate cetele îngerești.

Sfântul Arhanghel Gavriil este sărbătorit de trei ori pe an. Pe de 26 martie, după Buna Vestire, pe 13 iulie când sunt sărbătorite minunile pe care Sfântul Arhanghel Gavriil le face, dar și pe 8 noiembrie, alături de Sfântul Arhanghel Mihail, atunci când sărbătorim Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

Rugăciunea pe care să o spui la o zi după sărbătoarea Bunei Vestiri

PUBLICITATE

”O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face. Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele şi cu relele noastre ne ştii; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârşirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că şi îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesneşte-ne să fim Puterilor cereşti celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaş te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus.

Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Cinste Maicii Domnului și slavă Sfinților. Amin”.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *