Celor ce voiesc a se apropia de înfricoșatele Taine ale lui Hristos, sfat potrivit și cale de mijloc să le fie aceasta: că nu trebuie nici toate să le lase ei în seama lui Dumnezeu și să se lenevească de pregătirea după putere, dar nici silindu-se după putere și ostenindu-se, să li se pară că toate le-au isprăvit și să se mândrească că se apropie cu vrednicie de Sfintele Sfinților. În cele de mai jos se vor arăta puține din cele care sunt prea de nevoie pentru cei care doresc a se uni cu Hristos prin împărtășirea cu Preacuratele Taine.

 

Mai întâi trebuie ei să înțeleagă că pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie este îndoită, adică trupească și sufletească. Cea trupească constă în post, înfrânare de la pofte trupești, priveghere și alte osteneli, prin care să se curețe și să se ușureze trupul de cele care îl îngreuiază, îl aprind și îl spurcă pe el.

PUBLICITATE

Iar pregătirea cea duhovnicească se cuprinde în: spovedanie curată la duhovnic, citirea pravilei, adică a rugăciunilor după rânduiala cea din Ceaslov și a altor rugăciuni săvârșite cât mai cu frică de Dumnezeu, cu luare aminte și cu umilință.

 

Altă sfântă pregătire este împăcarea cu toți: să nu fie certat cu nimenea, să nu aibă mânie împotriva cuiva, să ierte tuturor celor care i-au greșit ceva, aducându-și aminte de cuvintele Mântuitorului Care zice: De veri ierta oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru Cel din Ceruri vă va ierta vouă greșelile voastre. Și după putere să se silească ca nimenea să nu aibă ceva asupra lor (Învățătura de credință ortodoxă, București, 1952, p. 296-297).

PUBLICITATE

 

Și fiindcă mai sus am amintit că una din faptele celui ce se apropie de împărtășirea cu Preacuratele Taine este și postul, apoi trebuie să înțeleagă oricine că îndoit este postul: trupesc și duhovnicesc.

Iar pentru cel care nu este bolnav, postul cel trupesc s-ar mărgini cam întru acestea: postirea celor patru posturi de peste an, care sunt rânduite de Sfinții Apostoli și de Sfinții Părinți, la fel postirea miercurilor și a vinerilor. Iar cine va voi să-i prisosească dreptatea lui, să țină și postul de luni. Aceste zile se vor posti în tot timpul anului, afară de timpul când este dezlegare în Biserică după Tipicul mare. Încă trebuie a posti ziua de 5 ianuarie, ajunul Bobotezei; ziua de 29 august, Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul; și 14 septembrie, ziua Înălțării Sfintei Cruci. Înfrânarea la masă înseamnă a nu mânca peste sațiu și abținerea de la masa de seară când a doua zi au a se împărtăși.

PUBLICITATE

 

Apoi pentru cei căsătoriți: Înfrânarea de la împreunarea cu soțiile lor în sărbători, sâmbăta, Duminica, în posturi, în timpul scurgerilor lunare și cu o zi și o noapte înainte de a se împărtăși cu Preacuratele Taine ale lui Hristos. Însă această înfrânare de la împreunări să fie cu învoirea amândurora soților, după cuvântul marelui Pavel, care zice: Nu vă lipsiți unul de altul decât doară prin bună învoială, pentru o vreme, ca să vă dedați la post și rugăciune (1 Cor. 7, 5; Sf. Timotei, can. 5, 13; Sf. Dionisie, cm. 3; P.M.B., gl. 171; Sf. Simeon Tesaloniceanul IX, 16).

 

PUBLICITATE

Pentru clerici să fie aceasta: „Păzească-se pe sine cei hirotonisiți de legătura cu soțiile lor, când vor să slujească Liturghie întru acea zi, ca cei ce sunt cinstiți cu cuminecătura. Deci dacă nu mai mult, cel puțin în ziua și în noaptea cea dinaintea Liturghiei, trebuie neapărat a se păzi (Sf. Simeon Tes. IX, 14-15). Valsamon în răspunsul 49, către Marcu al Alexandriei, zice: cei ce nu se înfrânează de trupeasca împreunare cu soțiile lor legitime sâmbăta și Duminica, se cuvine cu potrivite canonisiri a se îndrepta. Și apoi adaugă că se cuvine să se ferească ei de împreunare și întru tot Sfântul și Marele Post și întru toate vinerile și miercurile (Vezi Pidalion de Neamț, 1844, fila 451). Încă să se știe că nici Preacuratele Taine, nici sfânta anaforă, nici aghiasmă mare sau mică nu poate lua, nici sfintele icoane nu poate a le săruta acela care în ziua aceea s-a aflat trupește cu soția sa (Vezi canoanele cele de mai sus și P.M.B., gl. 166-170, Sf. Simeon Tes., IV, 100).

 

Iar pentru a arăta care sunt faptele cele bune prin care te poți face vrednic de împărtășirea Sfintelor Taine, ți-am adus în mijloc sfatul Sfântului Anastasie Sinaitul, precum și cel al Sfântului Ioan Hrisostom, care toate condițiile le grupează în trei, și anume

PUBLICITATE

 

1. A avea știința gândului curată;

2. A avea inima curată;

PUBLICITATE

3. A avea viața neprihănită.

 

 

PUBLICITATE

Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *