Potrivit sfinților părinți, rugăciunea de dimineață este hrana fiecărui credincios și îi dă acestuia forța să depășească orice provocare a vieții. Spuneți această rugăciune înainte de a pleca la serviciu sau în prima parte a zilei și veți vedea incredibila sa forță.

 

Rugăciunea de dimineață sau Rugăciunea de argint!

PUBLICITATE

Dacă rugăciunea de seară este numită de sfinții părinți de aur, cea de dimineață a primit denumirea de rugăciunea de argint. Sfântul părinte Cleopa ne-a învățat ca primul lucru pe care-l facem dimineața după ce ne-am trezit, este să facem semnul crucii, să ne spălăm pe față apoi să ne spunem rugăciunea.

 

Rugăciunea de dimineață – Este momentul când vom putea să ne rugăm netulburați de gânduri…

PUBLICITATE

„Slavă Ţie, Dumnezeule Atotputernic! Cu grija Ta dumnezeiască, de oameni iubitor, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul şi nevrednicul. M-am trezit și am dobândit intrare în Sfântă Casa Ta. Primeşte, Doamne, glasul rugăciunii mele ca şi al sfinteleor şi înţelegătoarelor Tale puteri.

Binevoieşte ca din inimă curată şi cu duh de umilinţă, să Ţi se aducă Ţie laudă din necuratele mele buze. Ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor înţelepte cu luminata făclie a sufletului meu. Și să Te slăvesc pe Tine.

 

PUBLICITATE

Binecuvântează-mă, Doamne!
Ţie, Dumnezeul în Treime Sfântă slăvit, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, mă închin. Îţi încredinţez sufletul şi trupul meu şi mă rog. Tu mă binecuvântează. Tu mă miluieşte. Și de orice rău lumesc, diavolesc şi trupesc mă izbăveşte.

 

Şi dă-mi pace, fără de păcat să petrec ziua aceasta, întru slava Ta şi spre mântuirea sufletului meu. În mâinile preamăritei Tale milostiviri, o, Doamne al meu, îţi încredinţez sufletul şi trupul meu, simţurile şi vorbele mele, cugetele şi gândurile mele, faptele mele şi toate mişcările trupului şi sufletului meu; intrarea şi ieşirea mea, credinţa şi vieţuirea mea, trecerea şi sfârşitul vieţii mele, ziua şi ceasul ultimei mele suflări, moartea mea, adormirea sufletului şi a trupului meu.

PUBLICITATE

 

O, Preamilostive Doamne, Care cu bunătatea şi nerăutatea ta acoperi păcatele întregii lumi, Tu pe mine care sunt cel mai păcătos dintre toţi oamenii, mă primeşte în mâinile Tale şi mă izbăveşte de tot răul, curăţă mulţimea fărădelegilor mele, îndreptează viaţa mea cea rea şi ticăloasă, fereşte-mă de căderile în păcat ce vor să vină, ca niciodată să nu mânii iubirea Ta de oameni cu care acoperi neputinţa mea de diavoli, de patimi şi de oamenii cei răi.

 

PUBLICITATE

Pe vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi intoarce-i, şi pe mine mă călăuzeşte pe calea cea mântuitoare ca să ajung la Tine, limanul dorinţelor mele. Dăruieşte-mi sfârşit creştinesc, cu pace şi neruşinat, păzeşte-mă de duhurile răutăţii, iar la Înfricoşata Judecată, Milostiv fii robului Tău şi mă numără cu oile cele binecuvântate de-a dreapta Ta, ca împreună cu ele, pe Tine Creatorul Meu, să Te slăvesc în veci.

Amin”.

Felicia Iederă

PUBLICITATE

Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *