An de an, la data de 5 ianuarie, credincioșii creștini ortodocși celebrează Ajunul de Bobotează. Tot în această zi importantă din Calendarul Ortodox, cei mai mulți țin post negru, nu mănâncă, nu beau nimic și au grijă să respecte cu sfințenie tradițiile vechi de sute de ani.

 

Totodată, credincioșii cunosc faptul că în fiecare an, pe 5 ianuarie, trebuie să rostească o rugăciune foarte puternică care îi ajută să țină relele la distanță.

PUBLICITATE

 

Rugăciunea care se rostește în Ajun de Bobotează

Există o rugăciune extrem de importantă pe care credincioșii o rostesc în Ajun de Bobotează.

PUBLICITATE

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, Unule născut din Tatăl mai înainte de toti vecii, Lumină din Lumină, care luminezi toate, care nestricat Te-ai întrupat din Preasfânta Fecioară Maria și ai venit în lumea aceasta pentru mântuirea noastră.

 

Tu însă nu ai răbdat să vezi neamul omenesc muncit de diavolul şi pentru aceasta în luminată zi a Dumnezeieștii Tale Arătări ai venit la Iordan la păcătosi și la vameși ca să Te botezi de la Ioan, fără de păcat fiind, ca să împlineşti toată dreptatea şi să speli în apele Iordanului păcatele întregii lumi ca un Miel al lui Dumnezeu, să le iei asupra Ta şi să ne mântuieşti cu Cinstit Sângele Tău. Pentru aceasta Te-ai afundat în apele Iordanului, ai deschis cerul cel închis de Adam şi Duhul Sfânt a venit peste Tine ca un porumbel.

PUBLICITATE

 

Tu ai luminat şi ai îndumnezeit firea noastră şi Dumnezeiescul Tău Părinte Ti-a vestit bunăvoirea Sa, pentru că ai implinit voia Lui şi ca un om ai primit păcatele şi prin junghiere Te-ai gătit, după cum Tu Însuţi ai grăit: Pentru aceasta Mă iubeşte Tatăl, pentru că Eu Îmi pun sufletul, ca iarăsi să-L primesc şi, astfel, în această prealuminată zi, Tu, Doamne, ai pus începutul mântuirii noastre.

 

PUBLICITATE

Pentru aceasta toate puterile cereşti se bucură si toată făptura se veseleşte, asteptând slobozire din stricăciune zicând: A venit luminarea, s-a aratat harul si izbăvirea, lumea se luminează si oamenii se umplu de bucurie. Să se veselească acum cerul si pământul si toată lumea să se bucure, râurile să salte, izvoarele, lacurile, adâncurile si mările să dăntuiască, că prin Dumnezeiescul Botez astăzi s-a sfinţit firea lor.

Să se bucure astăzi şi adunarea oamenilor, că firea lor capătă astăzi starea cea dintâi si toti să cânte cu bucurie: Este timpul Arătării lui Dumnezeu. Veniti cu mintea la Iordan să vedem privelişte mare: Hristos vine spre Botez, Hristos vine la Iordan, Hristos îngroapă în apă păcatele noastre, Hristos merge să caute oaia cea rătăcită şi o găseşte şi o duce în rai. Amin!”.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *