Aceasta CANTARE te scapa de tot raul ! Cântarea Sfântului Nectarie către Maica Domnului Theotokarion

 

Nepătată, neîntinată, curată Fecioară,
Nestricată, cu totul fără de prihană, Sfântă Marie
Nenuntită Mireasă, începătoare mântuirii,
Floarea cea neveștejită a nestricăciunii.

PUBLICITATE

Cântări către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria

 

Cântarea a 6-a

PUBLICITATE

 

(La Slavă se cântă pe toate glasurile)

Nepătată, neîntinată, curată Fecioară,
Nestricată, cu totul fără de prihană, Sfântă Marie
Nenuntită Mireasă, începătoare mântuirii,
Floarea cea neveștejită a nestricăciunii.

PUBLICITATE

 

Cântarea prorocilor, imnul strămoșilor,
Nenuntită Mireasă, bucuria apostolilor,
Raza Soarelui Celui Înțelegător și Neapus,
Dimineața zilei celei de taină, negrăită,

Icoana virtuții, podoaba fecioarelor,
Zorii curăției, strălucirea maicilor,
Carte însuflețită, tainic scrisă,
Rug nemistuit, care foc dumnezeiesc ai primit
Țarină nearată, care ai crescut Spicul,

PUBLICITATE

Pod întărit care duci la Viață.

Stăpâna lumii și bunăvoirea lui Dumnezeu.
Învățătură negrăită, ca una care ai născut pe Dumnezeu,
Fierbinte către Dumnezeu îndrăznire a muritorilor.

Columnă neclintită, ocrotire nezdrobită,
Izvor de viață dătător care izvorăști apă vie,
Masa Vieții, care porți Pâinea Vieții.

PUBLICITATE

Zori înțelegători ai zilei celei purtătoare de lumină,

Călăuza credincioșilor, cornul ortodocșilor,
Tron strălucit numai al Stăpânului,
Cort dumnezeiesc al Cuvântului Celui Viu al lui Dumnezeu,
Locaș pământesc deopotrivă cu cerul,

Putere întărită și comoara Proniei,
Scara lui Iacov, chivot al Testamentului,
Propovăduirea credincioșilor și întărirea biruinței,
Sfeșnic însuflețit al luminii celei neapuse,
Candelă strălucită a luminii celei nezidite,

PUBLICITATE

Clește de taină pe Hristos zămislind,
Izvoraș înțelegător aducând apa cea vie,
Pajiște pururea înflorită a miresmei celei de taină,
Liman tare al mântuirii sufletului.

Maică Fecioară care ai născut pe Cuvântul,
Marie, copila lui Dumnezeu, ceea ce în chip de negrăit ai născut.

Templu larg, însuflețit, al lui Dumnezeu,
Nor ușor care ai purtat pe Hristos,
Străină auzire, Maică neînsoțită,
Străină priveliște ‒ fecioară alăptând prunc.

PUBLICITATE

Dimineață luminoasă, Maică a lui Dumnezeu, Fecioară,
Munte netăiat, Maică Fecioară.

Cămară de nuntă a Cuvântului, Fecioară, lână rourată,
Stâlp de foc, tron, ușă cu totul de aur.
Toiagul lui Aaron, care ai odrăslit pe Hristos,
Trandafir înmiresmat care pe Dumnezeu ai alăptat.

Vas având manna, pe Dumnezeu Cuvântul,
Stâlp luminos călăuzind pe credincioși,
Zid nezdrobit, templu de mult preț.

PUBLICITATE

Hrănitoare fecioarelor, Preasfântă Fecioară,

Înălțime neajunsă de gândurile omenești,
Laudă neîncetată a corurilor celor din ceruri.
Vas al luminii, povățuitoare nevoitorilor,
Paza sigură și ocrotirea fecioarelor,
Țarină fără sămânță odrăslind Floarea,

Bucuria fecioarelor, cea care ai născut Viața.

PUBLICITATE

Lauda veșnică a sufletelor credincioșilor,
Ești temeiul Psalmilor,
Dumnezeiască, melodioasă cântare a celor care laudă,
Frumoasă cămară de nuntă a Lui Dumnezeu, Cuvântul Cel Viu.

(Sfântul Nectarie Taumaturgul, Theotokarion)

 

PUBLICITATE

sursa doxologia.ro

 

 

PUBLICITATE

Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *