Iată cea mai puternică rugăciune către Sfântul Antonie cel Mare, cea care ne apară de sărăcie și blesteme:

 

„Sfinte Părinte Antonie, cel ce te-ai învrednicit să fi vas ales al Mântuitorului Hristos prin credință și prin viața ta curată, du rugăciunile noastre către Dumnezeu și roagă-L pentru sănătatea, pentru mântuirea, pentru ajutorul și pentru iertarea păcatelor tuturor celor ce aleargă la ajutorul Tău cel sfânt.

PUBLICITATE

 

Cel ce ai fost pe pământ și durerile noastre le ști și păcatele noastre le cunoști, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale celor ce aleargă la mijlocirea Ta și nu te uita la nevrednicia celor ce Te roagă, ci la slava și mila lui Dumnezeu, pe care Tu L-ai mărturisit și spre care se îndreaptă rugăciunea ce Ți-o aducem cu atâta nădejde.

 

PUBLICITATE

Slăvite făcător de minuni, părintele săracilor, ocrotitorul văduvelor, sprijinitorul orfanilor, alesul vas al Mântuitorului Hristos, vino cu obișnuita Ta îndurare în ajutorul nostru, prin rugăciunile Tale, către Dumnezeu, ca să fim mângâiați în nevoi, ca să fim sprijiniți în necazuri, ca să fim apărați de primejdii, de ispite, de pofte netrebnice și de păcate.

 

Ocrotește-ne pe noi și familiile noastre și ne păzește pașii vieții pe cărările mântuirii.

PUBLICITATE

 

Bunule Părinte Antonie, cel ce ai făcut din pustiul Egiptului loc de preaslăvire al Marelui Dumnezeu și al Mântuitorului Hristos, fă și din pustiul sufletului nostru, ars de necredință și ros de patimi, loc plăcut Ție, în care să se sălășluiască virtutea și să crească crinul bine mirositor al faptelor creștine, prin Tine să se mărească numele Tău cel sfânt, al Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.”

 

PUBLICITATE

Rugăciunea omului bogat pentru cel sărac

 

Un om extrem, extrem de bogat, dăinuia peste mii de oameni, conducându-i cu o mână de fier. Într-o bună zi, bătrânul cu cioc și ochelari și baston de aur i-a scris lui Dumnezeu.

PUBLICITATE

 

Rugăciunea omului bogat pentru cel sărac:

 

PUBLICITATE

„Doamne Dumnezeule, Iisus Hristoase, Fecioară, Sfinților, iertați-mi mie păcatele și indurați-vă de greșelile mele, căci mult am pătimit în pierzania mea spre fericire.

 

Iisus Hristoase, iartă-mă că m-am întors de la tine pentru arginți, Stăpâne curăță-mă de pofta nesecată de a mă îmbelșuga și ajută-i pe semenii mei să găsească fericirea în alt chip decât am suferit-o eu.

PUBLICITATE

Iartă-mi fiecare ceas în care i-am alungat pe fiii tăi săraci, în fiecare oră în care în loc să mă îmbuib cu bunătăți lumești puteam să îi ajut pe săteni să nu ducă o cruce atât de mare.

 

Dumnezeule, tu știi bine cât am trudit pentru averea mea și cât mă mai necăjesc pentru familia mea. Dă-le doamne sârmanilor forță să reziste și nu le da poteci spre bogăție căci vor fi veșnic nefericiți.

PUBLICITATE

Iisus Hristoase, miluiește-mă, învață-mă să mă opresc din agonisit și trimite-mă printre cei săraci să îi ajut să priceapă că fericirea e în sufletul fiecăruia.

 

Împărate Ceresc, iartă-mă pentru toți galbenii cu care puteam salva vieți omenești căci astăzi Tu, Tată Ceresc, mi-ai arătat cât de mare e puterea ta și cât de spurcată este lăcomia mea.

PUBLICITATE

 

În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, Amin!”.

 

PUBLICITATE

Bărbatul extrem de bogat a avut această revelație despre fericire, lucrurile materiale și oamenii sârmani abia după ce a făcut un accident din care printr-o minune a scăpat cu viată. Astăzi merge cu ajutorul bastonului și este mai nefericit decât niciodată deși are multe case și terenuri, mașini de lux și mâncare cât cuprinde.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *