Rugăciune ATOTPUTERNICA pentru mântuirea sufletelor celor adormiți PARINTI , FRATI , SURORI

Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru dreapta cre¬dință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul le-au săvârșit, și-i așază pe ei, Doamne, în locuri lumi¬noase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată dure¬rea, întristarea și sus¬¬pinarea, și unde cercetarea Feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împă¬răția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veș¬nice și des¬fătarea vieții Tale celei ne¬sfâr¬șite și fericite.

PUBLICITATE

Că Tu ești învierea și odihna ador¬¬¬mi¬ților robilor Tăi (numele), Hris¬toase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Prea¬sfân¬tului și Bunului și de viață făcă¬to¬ru¬lui Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *