După Dumnezeu, creștinii au nădejde tare de mântuire în Maica Domnului și ocrotirea neîncetată a îngerului păzitor. Nu trebuie să treacă nici o zi, nici o clipă fără să ne rugăm lor pentru ajutor și izbăvire.

Cu toate acestea, toate rugăciunile îngerilor la un loc nu ar putea întrece puterea rugăciunilor Maicii Domnului, după cum spunea Sfântul Ioan de Kronstadt.

Dacă s-ar uni îndrăzneala în rugăciunile înălțate de toți îngerii și sfinții pentru noi păcătoșii spre tronul dumnezeiesc, luate împreună, n-ar întrece îndrăzneala pe care o are una singură, Preacurata Născătoare de Dumnezeu”.

Maica Domnului este mai presus de heruvimi și serafimi și decât toate puterile cerești și decât toți sfinții. Ea este Împărăteasa cerului și a pământului, după cum o numește Sfânta Biserică.

PUBLICITATE

Sfântul Ierarh Serafim Soblev, făcătorul de minuni din Sofia spunea că Maica Domnului ascultă toate rugăciunile noastre, fără să țină cont de păcatele noastre.

„Ea salvează de la pierire oameni care au pierdut orice speranță de îndreptare, orice nădejde de mântuire”.

Atât de mare este puterea ei încât îi poate face sfinți pe cei mai mari desfrânați și păcătoși, pe cei „căzuți în întregime sub puterea diavolului”.

Oricine se roagă ei cu smerenie și cu inima îndurerată, negreșit se mângâie în necazul lui, pentru că ea este „nădejdea celor fără de nădejde”.

PUBLICITATE

Pentru a păstra o relație permanentă cu Maica Domnului ne putem ruga ei cu cuvinte simple și puține, dar dese și izvorâte din dorul inimii.

„Să ne adresăm mereu mijlocirii ei cerești. Să zicem cât mai des cu buzele și cu inimile noastre rugăciunea: „Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, sau să i ne adresăm prin chemarea scurtă de rugăciune: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi”.

Din rugăciunea deasă către Preacurata Maică a Domnului vom simți ocrotirea ei asupra vieții noastre,

„Acoperământul ei atotputernic și iubitor se va întinde asupra noastră. Prea Sfânta Maică a Domnului va fi cu noi mereu, în toate necazurile noastre. Ea ne va izbăvi de toate nevoile acestei vieți trecătoare”.

Ne putem ruga Maicii Domnului în orice fel de necaz, în primejdii, ispite și încercări. Izbăvirea ei merge însă mai departe de nevoile noastre trupești.

PUBLICITATE

Așa cum spune Sfântul Ierarh Serafim, ea „ne va izbăvi de cea mai mare nefericire – de moartea sufletelor noastre, ce este despărțirea veșnică de Hristos – și ne va izbăvi de chinurile veșnice ale iadului”.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *