Sfântul Mucenic Eutihie a fost ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul și al Sfântului Apostol Pavel.

A fost sfințit ca Apostol misionar.

A vestit cu mult curaj credința în Hristos, distrugând multe temple păgâne. În timpul călătoriilor sale misionare, era permanent însoţit de un înger care îl întărea și îi vestea cele ce avea să i se întâmple. Acelaşi înger îl hrănește în chip minunat în vremea în care se afla în temniță.

PUBLICITATE

A fost aruncat în foc și la fiare, dar a ieșit nevătămat prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru că nu şi-a lepădat credința în Hristos, i s-a tăiat capul cu sabia.

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

PUBLICITATE

Irmosul:

Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel mergător pedestru l-a arătat, pe cel ce cânta cântare lui Dumenzeu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

PUBLICITATE

Arătându-te împreună locuitor cu Apostolii şi cu mucenicii şi totdeauna umplându-te de Dumnezeiască Lumină, arată părtaşi luminii pe cei ce săvârşesc astăzi cinstită pomenirea ta, Sfinte Mucenice Eutihie, vrednicule de minune.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te ucenic cu bună credinţă ucenicului celui iubit şi urmând obiceiurile lui, fericite, ai iubit pe Domnul, împlinind Legile Lui cele Dumnezeieşti şi urmând patimilor Lui, Sfinte Mucenice Eutihie.

PUBLICITATE

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu dreaptă credinţă plecându-te Legii celei Dumnezeieşti, prin ostenelile cele sihăstrieşti ai omorât trupul, depărtându-te de lume şi în munţi petrecând, pururea pomenite mucenice şi curăţindu-ţi sufletul, văzător de Dumnezeu te-ai arătat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

PUBLICITATE

Nădejdea mântuirii mele îmi pun în tine, Fecioară, spalămă cu totul de întinăciunea păcatelor şi mă fă curat, ca bine şi preales să plac Fiului tău şi să fac voia Lui cea preasfântă.

Cântarea a 3-a. Irmos: Cel Ce ai întărit cerurile…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

PUBLICITATE

Aflând pe Apostolul Pavel ca pe un soare strălucit, cu lumina propovăduirii celei prea înţelepte, cu dânsul împreună ai umblat ca o stea prea mare, luminând inimile cu Duhul, de Dumnezeu înţelepţite, fericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Temeiul cuvântătorilor de Dumnezeu, verhovnicul Apostolilor, Sfântul Ioan, prietenul cel adevărat al Mântuitorului, Dumnezeieşte mutându-se de pe pământ, pe tine te-a pus a paşte turma lui Dumnezeu, fericite.

PUBLICITATE

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Preaînfrumuseţat şi cu raze luminoase şi plin de Dumnezeiescul Duh, ai stat înaintea Celui Ce judeca fărădelegea, mustrând păgânătatea lui, preafericite şi ai mărturisit Dumnezeiască Întrupare a lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

PUBLICITATE

Bucură-te, Ceea ce Singură în chip de netâlcuit ai născut Bucuria; Bucură-te, Nor şi Căruţa Cuvântului; Bucură-te, Scaunul lui Dumnezeu, Fecioară Neispitită de nuntă; Bucură-te, Slava cuvioşilor; Bucură-te, Încununarea mucenicilor.

Irmosul:

Cel Ce ai întărit din început cerurile cu pricepere şi pământul pe ape l-ai întemeiat, pe piatra poruncilor Tale, Hristoase, mă întăreşte, că nu este Sfânt afară de Tine, Unule, Iubitorule de oameni.

PUBLICITATE

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Tu eşti Tăria mea, Doamne; Tu şi Puterea mea; Tu, Dumnezeul meu; Tu, Bucuria mea; Cel Ce nu ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat. Pentru aceasta, cu Proorocul Avacum strig către tine: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.

PUBLICITATE

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu tot cugetul purcezând către Domnul, bătut fiind din toate părţile şi cumplit sfâşiat, nu ai simţit; şi ca o tămâie cu bună mireasmă, prin lucrarea Duhului, ai umplut de bună mireasmă Dumnezeiască pe cei ce stau lângă tine, vrednicule de minune, cugetătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

PUBLICITATE

Fiind păzit de Dumnezeu, mucenice înţelepţite de Dumnezeu şi legat şezând în temniţă, în chip văzut ai primit cu bucurie pâine cerească, îmbărbătat fiind de Cel Ce Singur pune nevoinţa, ale Cărui Patimi Dumnezeieşti ai râvnit, purtătorule de chinuri, Sfinte Mucenice Eutihie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Eutihie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Deschizând întru Duhul cinstită gura ta, când stăteai înaintea divanurilor judecătorilor, preaînţelepte, lămurit ai propovăduit credinţa cea adevărată a Treimii. Iar înşelăciunea idolilor şi cugetele tiranilor celor fără de Dumnezeu le-ai înfrun­tat, fericite.

PUBLICITATE

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De dragostea cea Dumnezeiască aprinzându-te, fericite, după multe alte chinuri ale trupului, cu bucurie ai intrat în văpaia focului cea aprinsă, prin cruzimea judecătorului; dar nu te-ai ars nicidecum, căci roua cea Dumnezeiască te răcorea din cer pe tine, Mucenice Eutihie.

PUBLICITATE

Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *