„Pe noi, cei care eram morţi prin greşelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos” (Efeseni 2: 5).

Dumnezeu L-a înviat mai întîi pe Domnul Hristos, Omul: pe El L-a înviat mai întîi din mormînt. Hristos este Capul nostru. Astfel, spre a învia şi toate neamurile de credincioşi ce aveau să fie după aceea, a trebuit ca mai întîi Dumnezeu să învie Capul. Înviind Capul, se asigura şi învierea întregului trup, cu toate mădularele lui. Prin urmare, Sfîntul Apostol Pavel grăieşte despre învierea din morţi şi preaslăvire ca de un lucru încheiat, deja de-săvîrşit. Cu adevărat, înviindu-L pe Domnul Hristos Dumnezeu ne-a înviat şi pe noi împreună cu El: „Şi împreună cu El ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat întru ceruri, în Hristos lisus” (Efeseni 2: 6). Dumnezeu ne-a înviat pre noi, împreună cu Hristos Omul, pe noi cei care eram morţi prin păcat, ucişi de păcatele noastre. Nu doar că ne-a învrednicit pre noi a fi înviaţi împreună cu Domnul lisus Hristos, ci el ne-a şi aşezat împreună cu Domnul Cel înviat în ceruri, învrednicindu-ne de aceeaşi cinste cu El în înălţimile cerurilor, mai presus chiar decît puterile cereşti.

Fraţilor, Dumnezeu nu a venit pe pămînt din vreo raţiune măruntă şi neînsemnată, ci el a venit în scopul săvîrşirii unei lucrări colosale şi unice, mai măreaţă decît poate mintea gîndi.

Dacă vreun stăpînitor pămîntesc merge să cerceteze locul naşterii sale, acea vizită cu siguranţă lasă urme multă vreme după producerea ei. Iată că Domnul Dumnezeu însuşi, Împăratul lisus Hristos a cercetat omenirea de El zidită pe pămînt, iar binefacerile acestei cercetări se vor simţi pînă la sfîrşitul veacurilor. Cercetarea aceasta nouă ne-a adus viaţa în locul morţii, slava în locul ruşinii, apropierea de Dumnezeu în locul înstrăinării faţă de El, şi binecuvîntarea în locul blestemului. Cu alte cuvinte, faptul că Domnul Dumnezeu a cercetat pămîntul cu Întruparea, Răstignirea, Învierea şi Înălţarea Lui înseamnă că şi noi vom învia din morţi, că şi noi ne vom împărtăşi de a Lui înălţare şi nepieritoare slavă, în ceruri, alături de El.

PUBLICITATE

O, Stăpîne Doamne lisuse Hristoase, noi Ţie îţi mulţumim! O, Stăpîne Doamne lisuse Hristoase, noi pre Tine Te slăvim! Căci a Ta este toată slava şi mulţumirea în veci, Amin!

SF. NICOLAE VELIMIROVICI – Proloagele de la Ohrida


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *