Născut într-un sat ce aparținea de Episcopia de Rădăuți, Daniil Sihastru, pe numele său de botez, Dumitru, l-a iubit nespus pe Domnul încă din copilărie, când a hotărât să aleagă viața călugărească, primind, potrivit datinilor monahale, numele de David.

Ulterior, s-a retras la schitul Sfântul Lavrentie din apropierea Sucevei, unde a dus o viață aspră în post și rugăciune, primind ultima treaptă a călugăriei și numele nou de Daniil. Dar sfântul vroia mai multă apropiere de Dumnezeu, așa că s-a retras într-un loc tăinuit, într-o stâncă, unde, spune tradiția a dăltuit un paraclis, din care se mai văd astăzi naosul, altarul și pridvorul, iar dedesubt a săpat, tot în piatră, o începere, care i-a slujit drept chilie.

Despre momentul adormirii sale întru Domnul nu se cunosc date exacte, fiind păstrată doar o lespede de gresie pe care stă scris în slavonă:  „Acesta este mormântul părintelui nostru David, schimnicul Daniil”, fără nicio lămurire cu privire la data mutării sale la Domnul.

PUBLICITATE

Legenda spune că la moartea sa ar fi participat însuși Ștefan cel Mare, care ar fi ordonat ca acea piatră funerară să-i fie așezată pe mormânt. La mănăstirea Putna există și acum degetul arătător al lui Daniil Sihastru, care a fost îmbrăcat în ferecătură de argint și împodobit cu mărgăritare. Cu acest deget, spune tradiția că i-a arătat sfântul marelui Ștefan cel Mare care este locul unde să ridice sfânta mănăstire.

Cinstit ca sfânt încă din viață

Minunile săvârșite de-a lungul vieții, de la boli grave la diferite alte neputințe, au făcut ca Daniil Sihastru să fie considerat sfânt încă din timpul vieții.

Rugaciune:

PUBLICITATE

„Viață îngerească ai petrecut pe pământ, Sfinte Daniil, chip și pildă făcându-te ucenicilor tai. Prin rugăciuni, posturi îndelungate și privegheri, te-ai învrednicit a te sălășlui în pământul celor blânzi, Sfinte Daniil, de Dumnezeu cinstitorule, podoaba sihaștrilor și lauda călugarilor.

Cuvioase Părinte Daniil, în tot pământul a ieşit vestea minunilor tale; pentru aceasta în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale, taberele diavolilor le-ai îndepărtat, cetele îngereşti ai ajuns, a căror viaţă fără prihană ai urmat. Îndrăznire având către Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre. Împlinind voia lui Dumnezeu pe pământ şi încingându-te cu armele Duhului, Cuvioase, ai biruit toate ispitele diavolului, care neîncetat dau război sufletelor noastre.

Având multă râvnă dumnezeiască, din tinereţe ai părăsit casa părintească şi ai îmbrăţişat viaţa călugărească, nevoindu-te în ascultare, curăţie şi sărăcie de bună voie, împodobindu-ţi sufletul cu fapte bune. Ucenic al Sfântului Leontie de la Rădăuţi fiind, nevoinţelor lui ai urmat, Cuvioase Părinte Daniil, înmulţindu-ţi ostenelile şi silindu-ţi firea, prin harul lui Dumnezeu, pentru a dobândi cele veşnice. În suspinuri ziua şi noaptea ai petrecut, Cuvioase, gândind la ceasul cel înfricoşător al Judecăţii; cu postul şi cu privegherea trupul ţi l-ai vestejit şi, prin smerenia ta, ai surpat viclenia diavolului. Sfintele tale moaşte de la Voroneţ s-au făcut izvor nesecat de vindecări celor credincioşi şi ocrotire de multe primejdii, cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu.

PUBLICITATE

De Dumnezeu cinstitorule Sfinte Părinte Daniil, tu, precum zice proorocul, cu lacrimi ai udat pământul şi n-ai dat somn ochilor tăi, nici genelor tale dormitare, arătând dorul inimii înflăcărate către Hristos, pe care L-ai iubit din copilărie. Drept aceea te-ai făcut pildă călugărilor şi ai săvârşit tot felul de fapte bune. Deci, mult lăudate părinte, cu rugăciunile tale, cere de la Dumnezeu să dea lumii pace, Bisericii unire şi nouă mare milă. Amin!”.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *