Preaputernice şi slăvite Doamne,Iisuse Hristoase ! Tu , Care ai venit în lume să tămăduieşti neputințele oamenilor, Care nu ai venit să chemi la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoşi , şi ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră ! Din adâncul inimii mă rog Ție să primeşti smerita mea nevoință şi această neînsemnată rugăciune pentru cel încercat de boală ! Mântuieşte-L Doamne , precum ştii, ca un bun şi iubitor de oameni, şi rânduieşte Tu toate spre folosul său.Că neputincioşi suntem şi ajutor nu îi putem da dacă nu ne vei lumina cu harul Tău.De e voia Ta să plătească prrcum se cade pentru păcatele sale , spre a-l tămădui Tu cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput, precum vei vrea.Dar, căzând îaintea Ta , Te rog , îndură-Te de robul Tău , potoleşte-i fierbințeala, alină-i suferința, ridică-l din patul durerii.Să îi fie această încercare prin care trece, spre îndreptarea vieții , spre început bun mântuirii şi spre iertarea păcatelor . Şi dacă e spre folosul său , să ducă mai departe crucea bolii, Doamne , după voia Ta , nu după voia noastră. Dăruieşte-i răbdare şi linişte, alungând de la el toată frica şi toată deznădejdea, ca să nu fie îngenuncheat de durere şi să cârtească sau să cadă în patima mândriei.Ajută-L iubitorule de oameni , ca văzând el mila Ta să cadă la picioarele Tale cu lacrimi de pocăință şi de mulțumire, ca să se învrednicească să audă glasul Tău cel sfânt şi dorit ,, Iertate îţi sunt păcatele tale ” ! Amin.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *