Această rugăciune scurtă de seară este inclusă în slujba Pavecerniței Mici, care se citește zilnic în mănăstiri. Însă nu este numai pentru călugări, ci și pentru mireni.

O putem citi îndeosebi spre finalul zilei, atunci când mergem la culcare, deoarece cuprinde cereri de iertare și de ajutor pentru frați și rudenii, pentru binefăcători și dușmani.

Rugaciune scurta de seara

PUBLICITATE

Această rugăciune ne oferă posibilitatea să-i pomenim pe toți cei aflați în necazuri, în primejdii și felurite încercări.

Sfântul Ioan de Kronstadt spunea că așa cum ne rugăm cu durere și cu lacrimi de miluire pentru iertarea păcatelor proprii și personale, la fel trebuie să ne rugăm și pentru cei care ne fac rău, „lovind cu necaz și cu strâmtorare” sufletul nostru.

Așa cum ne rugăm pentru mântuirea noastră, așa trebuie să ne rugăm pentru mântuirea tuturor.

PUBLICITATE

Dumnezeu, spune Sfântul Ioan de Kronstadt, iubește pe cel care nutrește o „împreună-simțire față de mântuirea altora”.

Rugăciune de seară

Slăbește, lasă, iartă Dumnezeule greșelile noastre, cele de voie, cele fără de voie, cele cu lucrul și cu cuvântul, cele cu știință și cu neștiința, cele din noapte și din zi, cele cu mintea și cu gândul. Toate le iartă nouă, ca un Bun și iubitor de oameni.

Pe cei ce ne urăsc și ne fac nouă strâmbătate, iartă-i Doamne. Celor ce ne fac bine, fă-le bine. Fraților și rudeniilor noastre, dăruiește-le cererile cele către mântuire și viață veșnică. Pe cei ce sunt în neputință, cercetează-i și vindecare dăruiește-le.

Pe cei de pe mare, ocârmuiește-i. Cu cei călători împreună călătorește. Pe cei din văzduh ocrotește-i. Celor ce ne slujesc și ne miluiesc pe noi, iertare păcateler dăruiește-le. Pe cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânsii, miluiește-i după mare mila Ta.

Pomenește Doamne, pe cei mai înainte adormiți, părintii și frații noștri, și-i odihnește unde luminează lumina feței Tale. Pomenește, Doamne, pe frații noștri cei din necazuri și-i izbăvește de toată primejdia.

Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale Biserici și le dă lor cererile cele către mântuire și viață veșnica.

Pomenește-ne, Doamne, și pe noi, smeriții, păcătoșii și nevrednicii robii Tăi, luminează mintea noastră cu lumina cunoștintei Tale și ne îndreptează pe calea poruncilor Tale. Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei și pururea Fecioarei Maria și ale tuturor sfinților Tăi, că bine ești cuvântat în vecii vecilor. Amin.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *