În această zi, prăznuim Aducerea moaştelor Sfântului Teodor Stratilat. Acest sfânt este de mare ajutor pentru a te feri de primejdii și îndepartarea relelor.

Pe 8 iunie facem pomenirea mutării sfintelor moaște ale Sfântului Teodor Stratilat din cetatea Eracliei în Evhaita, potrivit crestinortodox.ro. Sfântul Teodor Stratilat a viețuit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea. A fost supus la multe chinuri pentru că a refuzat să renunţe la credinţa în Hristos şi să aducă jertfă idolilor.

După cinci zile de temniță, este răstignit asemeni lui Hristos. I-au fost pironite mâinile și picioarele, iar trupul i-a fost străpuns de săgeţi. Noaptea, îngerul Domnului l-a coborât de pe cruce și i-a vindecat rănile. În urma acestei minuni, mulți păgâni s-au convertit la creștinism. Din porunca împăratului Liciniu este decapitat.

Rugăciune către Sfântul Teodor Stratilat

Strălucit voievod al adevăratei Oşti a Împăratului Ceresc ai ajuns, Fericite Teodor, purtătorule de biruinţă; că înţelepţeşte te-ai luptat cu armele credinţei şi mulţimile demonilor le-ai biruit şi adevărat biruitor te-ai arătat. Pentru aceasta pe tine cu credinţă pururea te fericim.

Cu fapta şi cu cuvântul încredinţând numirea ta de dar al lui Dumnezeu, în dar împărţeşti daruri celor ce au nevoie; că tot darul desăvârşit care se pogoară de sus, de la Tatăl primindu-l, îmbogăţeşti pe toţi cei ce te cinstesc pe tine.

Toată Dumnezeiasca armă luând şi înşelăciunea surpând, pe îngeri i-ai îndemnat să laude nevointele tale. Că aprinzându-ţi mintea de Dumnezeiasca Dragoste, toate relele bărbăteşte ai înfruntat. Drept aceea potrivit cu numele tău, dăruieşti Dumnezeieşti daruri celor ce cer de la tine, purtătorule de biruinţă, Sfinte Mucenice Teodor.

Pentru aceasta strigăm către tine: roagă pe Hristos Dumnezeu, iertare de greşeale să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Acum și pururea și-n vecii vecilor, Amin!


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *