Rusalii 2023. Rusaliile sunt cunoscute și sub numele de Cincizecimea, iar această sărbătoare este considerată una dintre cele mai vechi sărbători creștine.

Cincizecimea este sărbătorită anual, la 50 de zile după Învierea Domnului, iar aceasta este foarte importantă pentru credincioși, fiind respectată de toți oamenii. 

În această zi se crede că a fost întemeiată Biserica, în momentul în care 3.000 de oameni s-au convertit la creștinism.

Sărbătoarea Rusaliilor are o însemnătate aparte, în această zi credincioșii celebrează momentul în care Dumnezeu l-a trimis Duhul Sfânt peste Apostolii adunați la Ierusalim, făcându-i primii credincioși în care se extinde puterea trupului pnevmatizat sau plin de Duhul Sfânt. După Pogorârea Duhului Sfânt, Apostolii au putut să vorbească în limbi pe care nu le cunoșteau până în acel moment, astfel încât au putut să ducă mai departe cuvântul lui Iisus Hristos.

Rugăciunea pe care credincioșii trebuie să o spună de Rusalii are un nume deosebit, „Împărate ceresc”, rugăciune ce le aduce doar bine persoanelor ce o rostesc. 

„Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru.

Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi.

Aşa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră, nici de rănile păcatelor; ci le tămăduieşte pe ele cu ungerea Ta cea atotvindecătoare. Luminează mintea noastră, ca să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor ce sunt în lume; înviază ştiinţa noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine, a face şi ce se cuvine a lepăda; îndepărtează şi înnoieşte inima noastră, ca să nu izvorască mai mult ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte necuvioase. Îmblânzeşte trupul şi stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi Chipul cel preascump al lui Dumnezeu.

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert goneşte-l de la noi. Și ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci.

Și aşa, ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel Ceresc, iar acolo a ne închina Ţie, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Ţie!”


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *