Izvorul Sfântului Gheorghe, aghiazmă care izvorăște direct din pământ, deși izvorul se află la nivelul mării și la mai puțin de 5 – 6 metri de Marea Egee.

Apa este bună de băut și este vindecatoare de boli grave, părinții de la XENOFON spun că vindecă bolile de rinichi. Pe locul acestui izvor a fost găsită ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI A SF. MC. GHEORGHE, icoana a venit singură pe apă/mare de la Constantinopol în periada iconoclastă, iconoclaștii au incercat sa-i dea FOC și pt. că nu ardea orcât sau chinuit ei să o aprindă au renunțat de frică, icoana a fost luată de un DREPT CREDINCIOS ORTODOX din Constantinopol care pt. a o salva a aruncato în Marea Mediterană, icoana a plutit in chip minuat de la Constantinopol până în Athos si a fost găsită pe locul izvorului.Agheazma din izvorul Sf. Mc. Gheorghe este nestricăcioasă.

Rugaciune catre sfantul Gheorghe

Sfinte Mare Mucenice Gheorghe, ai viețuit după vrednicia numelui tău. Ai luat pe umerii tăi Crucea lui Hristos și ai lucrat pământul cel înțelenit de înșelarea diavolească. Ai stat în slavă înaintea scaunului Celui Ce le stăpânește pe toate. Fă-te acum mijlocitor al nevoilor noastre! Îngrădește-ne pe noi, nevrednicii, cu rugăciunile tale.

Fii izbăvitor al celor robiți de păcate, ocrotitor al săracilor, doctor al bolnavilor. Fii îndrumător al celor rătăciți în întunericul acestei lumi. Izbăvește-ne, ca un milostiv, din toată nevoia. Și alungă tulburarea păcatelor și a primejdiilor de multe feluri. Și ne învrednicește pentru rugăciunile tale, să fim și noi buni cultivatori ai pământului vieții noastre!

Sfinte Mare Mucenic, ajută-ne!

Sfinte Gheorghe, cu inima ta mereu atentă față de alții, cu sufletul tău treaz, tu veneai în ajutorul sufletelor aflate în strâmtorare. Vezi, Sfinte Gheorghe, cum drumul meu este aspru, greu, uneori dureros. Susține-mi curajul împotriva descurajării care mă pândește. Să se deschidă ochii spre Lumina. Pentru că eu să pot întrezări Iubirea nemărginită a Tatălui meu care mă așteaptă și pe care sa-l iubesc.

Sfinte Gheorghe, fără teamă de chinuri și de moarte în fata puterilor acestei lumi, tu ai lăudat măreția Dumnezeului creștinilor și ai distrus idolii. Și astăzi, ni se propun mai degrabă idoli spre slujire în loc să-l slăvi pe adevăratul Dumnezeu. Ajuta-ne să rezistam atracției acestor false divinități pentru a ne încredința și dărui Tatălui nostru și Mântuitorului nostru, Hristos.

Amin.

Rugăciune Către Sfântul Mare Mucenic Gheorghe pentru iertarea păcatelor

Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci folositor, neputincioșilor doctor, conducătorilor ajutător, Purtătorul de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Tu, Sfinte Mare Mucenic Gheorghe, care împreună cu cei fără de trup ești și toate le cunoști din timp și care de purtătorii de nevoința ești cinstit, miluiește-ne pe noi păcătoșii. Vino, Sfinte Gheorghe și luminează mintea mea, pentru ca să cunosc eu păcatele ce le-am săvârșit; mișcă inima mea ca să mă hotărăsc și să mă îndrept; ajuta necredinței și slăbiciunii mele și scapă-mă cu harul tău de păcatele cele trupești și sufletești.

Totdeauna numele tău arată înălțimea rânduielilor tale, căci după chemarea lui Dumnezeu, te-ai arătat cu cuviință slujitor vrednic al Cuvântului, Dumnezeu-Omului; de aceea cu laude te fericim pe tine Sfinte Gheorghe, care ai trecere în fața lui Dumnezeu Tatăl.

Binecuvântează-ne pe noi și fă rugăciunile noastre să fie de folos. Amin.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *