Strigă, dar, către Hristos Dumnezeu: Cunoscătorule de inimi, greșit‑am; ci, mai înainte de a mă osândi, Dumnezeule, milostivește‑Te spre mine și mă mântuiește!

Până când, suflete al meu, petreci în păcat? Până când tot amâni pocăința? Adu‑ți aminte de judecata ce va să fie și strigă către Hristos Dumnezeu: Cunoscătorule de inimi, greșit‑am! Ci, Tu, Doamne, Cel ce ești fără de păcate, miluiește‑mă!

Slavă…

PUBLICITATE

La înfricoșătoarea judecată, fără de pârâși voi fi vădit și fără de martori voi fi osândit, că se vor deschide cărțile conștiinței și lucrurile cele ascunse se vor descoperi. De aceea, mai înainte de a se cerceta cele lucrate de mine, în priveliștea aceea a toată lumea, Dumnezeule, curățește‑mă și mă miluiește!

Și acum…

Stăpână, de Dumnezeu Născătoare, neînțeleasă și necuprinsă este taina cea înfricoșătoare ce s‑a lucrat întru tine: că pe Cel necuprins zămislindu‑L, L‑ai născut îmbrăcat în trup, din preacinstitul tău sânge. Pe Acela, Curată, roagă‑L, ca pe Fiul tău, să mântuiască pe toți cei ce‑ți cântă ție!

PUBLICITATE

Apoi Doamne miluiește (de 40 de ori) și rugăciunea aceasta:

Doamne Atotțiitorule, Cuvinte al Tatălui Celui fără de început și Însuți Dumnezeu desăvârșit, Iisuse Hristoase, Care pentru îndurările milei Tale celei neasemănate niciodată nu Te desparți de robii Tăi, ci pururea Te odihnești întru ei, nu mă părăsi pe mine, robul Tău, Împărate întru tot sfinte, ci‑mi dă mie, nevrednicului, bucuria mântuirii Tale și‑mi luminează mintea cu lumina cunoștinței Evangheliei Tale. Sufletul meu îl leagă cu dragostea crucii Tale. Trupul meu cu nepătimirea Ta îl împodobește. Gândurile mele le împacă. Picioarele mele le ferește de alunecare. Nu mă pierde cu fărădelegile mele, Preabunule Doamne, ci mă ispitește, Dumnezeule, și cunoaște inima mea, caută și află cărările mele, și de mă aflu pe calea fărădelegii, abate‑mă de la ea și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Că Tu ești Calea și Adevărul și Viața și Ție slavă Îți înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *