Maică Sfântă, și Milostivă, sub acoperământul tău alerg, și cu umilință îngenunchez , îmi plec capul de poala ta și mă rog ţie cu lacrimi ca să îmblânzești pe Fiul tău, Hristos Dumnezeul și Mântuitorul nostru , dătătorul de viață al tuturor, ca nu după multele greșelile mele să nu mă osândească, ci cu îndurările și cu iubirea Sa de oameni să mă miluiască. O, Preacurată Maică, ajută-mă ca să pot intra in lăcașurile celor drepți, întru împărăția cerurilor unde nu sunt lacrimi, nici scârbe, nici întristare, nici pedeapsă, nici strâmtorare, ci este bucurie nesfârșită ci viață ce nu are sfârșit ! O, ceea ce eşti plină de daruri, învrednicește-mă pe mine, smeritul (numele) robul tău, ca sa scap de toate primejdiile și necazurile, umple gura mea cu dulceață și veselie, luminează sufletul meu și cu inima sârguitoare să-ți aduc lauda cea cerească, pe care arhanghelul Gavriil a rostit-o către tine: Maică Fecioară, Bucură-te, ceea ce eşti plină de dar; Bucură-te, locaș dumnezeiesc plin de lumină; Bucură-te , Preafericită, ceea ce eşti între femei Fecioară; Bucură-te, stea prea luminoasă, Maica maicilor și Fecioara fecioarelor! Cu adevărat, mai presus decât toți ai strălucit întru smerenie, Preacurată, și, pentru aceasta, te-ai învrednicit a purta în brațele tale pe Fiul tău Hristos, Izvorul smereniei desăvârșite, prin care ai izbăvit lumea de flăcările mândriei celei pricinuitoare de toată căderea. Trimite picăturile rugăciunii tale și potolește ura, dușmănia, vicleniile si gândurile rele ce vin de la dușmanii văzuți și nevăzuți! Ridică-ne Măicuță Milostivă, din toate nevoile, toate nefericirile, adună-ne pe piatra pocăinței! Lăcomia mândria, răutatea, destrămarea a întunecat mințile multora, și a secat izvorul dragostei,sa ofilit gândurile înțelepciunii! Dăruiește-ne Preacurată, ochilor noștri, lacrimi de pocăință, ca să plângeam precum Adam pierderea podoabei sufletului prin rănirea cu spinii înșelăciuni. Dăruiește-ne inimii, mărgăritarele înțelepciunii! Mântuieşte-ne şi ne izbăveşte pe noi (numele) robii tăi, de nedreptate, clevetiri, de toată nevoia şi de moartea năprasnică. Miluieşte-ne în ceasurile de peste zi, în cele de dimineaţă şi în cele de seară şi păzeşte-ne în orice vreme, ori de mergem pe drum, ori de ne aflăm în ceas de noapte, acoperă-ne şi ne apără de rău ! Apără-ne , Stăpână Născătoare de Dumnezeu, de toţi vrăjmaşii , văzuţi şi nevăzuţi şi de orice rea întâmplare, în orice loc şi în toată vremea să ne fiii Maică bună și iubitoare, zid nebiruit şi o puternică apărare, acum şi pururea şi în vecii vecilor. 🙏Amin.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *