Calendar ortodox 16 mai. Creștinii ortodocși îl cinstesc pe Teodor Sfințitul, ucenicul preacuviosului Pahomie cel Mare, fiind renumit in vremurile indepărtate că alungă orice ”boală și slăbiciune” de la oameni. Citește și tu rugaciunea facatoare de minuni și datatoare de sănătate a Sfântului Teodor.

Troparul Sfântului Cuvios Teldor cel Sfinţit, glasul 1:

Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Teodor; cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Cântarea 1, glasul al 2-lea. Irmos: Întru adânc a aşternut..

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

PUBLICITATE

Cel ce eşti cu numele darurilor celor dumnezeieşti, primind har dumnezeiesc din luminatele vistierii cele ce nu se cheltuiesc, dă-mi mie dar celui ce vreau să cânt acum prăznuirea ta cu cântări de laudă, pururea pomenite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cugetând cu osârdie legea cea preacurată, cu totul te-ai făcut curat şi lămurit părinte; şi ocârmuindu-te însuţi cu cuvântul cel preacurat, te-ai arătat vas prealuminat şi sfinţit al curăţiei, pururea fericite.

PUBLICITATE

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Omorându-te lumii şi petrecând pe pământ viaţă întocmai ca un înger, cugetătorule de Dumnezeu părinte, cu dreaptă credinţă ai urmat Celui ce a răsărit din pântece fecioresc, ridicându-ţi Crucea pe umeri, pururea pomenite.

Cântarea a 3-a. Irmos: Înflorit-a pustiul…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

PUBLICITATE

Ca un dar iubit ai adus Stăpânului sufletul tău mântuit, şi prin sihăstrie eliberatde patimi, cuvioase Teodore.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind dat lui Dumnezeu, ai trecut mai presus de simţirea celor poftitoare, preaînţelepte, şi curat te-ai unit cu mintea cea preaînaltă, pururea fericite.

PUBLICITATE

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Depărtatu-te-ai fugind în pustiu mărite, aşteptând pe Dumnezeu Cuvântul, Care a strălucit din Fecioară, întru Care te-ai şi mântuit, vrednicule de minune.

Irmosul:

Înflorit-a pustiul ca şi crinul Doamne, biserica păgânilor cea stearpă prin venirea Ta, întru care s-a întărit inima mea.

PUBLICITATE

Cântarea a 4-a. Irmos: Venit-ai din Fecioară…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te împreună locuitor cu Dumnezeiescul Pahomie, ai râvnit obiceiurilor lui, părinte Teodore, urmând înfrânării lui, şi credinţei celei ortodoxe, cugetătorule de Dumnezeu.

PUBLICITATE

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Lăudămu-te, părinte, căci după vrednicie ai câştigat împărăţia şi dumnezeiasca strălucire, ca unul ce te-ai făcut iscusit prin curăţie spre împărtăşirea frumuseţei celei nepieritoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

PUBLICITATE

Locaşurile etiopienilor, adunările demonilor s-au spăimântat de răbdarea şi de smerirea ta, şi de starea ta cea neîncetată întru privegheri, vrednicule de laudă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Întru uimire s-au tăiat capetele puternicilor, de frica naşterii tale, Născătoare de Dumnezeu Preacurată, iar mulţimea curioşilor, după vrednicie s-a arătat minunată de darul cel dumnezeiesc.

PUBLICITATE

Cântarea a 5-a. Irmos: Mijlocitor lui Dumnezeu…

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Teodor, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ţinându-te cu fierbinţeală de dogmele cele cinstite, ai risipit socotinţele cele rătăcite ale tuturor eresurilor, ocrotindu-ţi turma ta, cu credinţa Treimii, preaînţelepte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

PUBLICITATE

Cu adevărat ca o lumină ai strălucit pe pământ, vieţuind petrecere fără prihană, pururea pomenite, veselia sihastrilor, lauda pustnicilor, Teodore.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu curgerile lacrimilor adăpându-ţi inima ta sihastrule, o ai făcut aducătoare de roadă Stăpânului Hristos, Care a răsărit din Preasfânta Fecioară, preafericite Teodore.

PUBLICITATE

Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *