În această zi, sunt prăznuiţi Sfinţii Chiril şi Metodie şi Sf. Mucenic Modie. Este bine ca azi să rosteşti rugăciunea scurtă a Sfântului Chiril Îndreptătorul pentru iertarea păcatelor și împlinirea dorințelor.

Sfinţii Chiril şi Metodie (826–869) și (815–844) sunt numiți „apostolii slavilor” pentru că au tradus Sfânta Scriptură în limba slavonă, potrivit crestinortodox.ro. Frații Chiril și Metodie sunt cei care au creat alfabetul „glagolic” care, mai târziu, cu unele adăugiri ale ucenicilor, s-a dezvoltat în alfabetul chirilic.

Sfântul Mochie a trăit în secolului al IV-lea și a fost preot în Amfipol. El a suferit mucenicia în timpul împăratului Dioclețian. Pentru că propovăduia pe Hristos și îi învăța pe oameni să renunțe la cinstirea idolilor, a fost supus la multe chinuri: a fost aruncat în temniță, în foc, la fiare, dar din toate a ieșit nevătămat.

PUBLICITATE

Intrând Sfântul Mochie în capiștea idolească, s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci și a stat unde era idolul lui Dionis şi a strigat: „Dionise, netrebnic și deșert, mut și surd, îți poruncesc ție, în numele cel mare și preaslăvit al Hristosului meu, Cel ce locuiește întru cei de sus, să cazi din întărirea ta și să te întinzi pe pământ, că să se arate la toți neputință ta„. Îndată s-a cutremurat pământul și capiștea și a căzut idolul cu mare zgomot, risipindu-se ca praful.

Sfântul Mucenic Mochie a murit pentru Hristos prin tăierea capului.

Rugăciunea scurtă a Sfântului Chiril Îndreptătorul pentru iertarea păcatelor și împlinirea dorințelor

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curaţiei şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Ierarhe Chiril, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre și să ne împlinească dorințele.

PUBLICITATE

Ca unul ce te-ai arătat luminător luminat prin raze cuvântătoare, ne străluceşti nouă de la Dumnezeu harul Duhului cel dătător de lumină, ca după vrednicie să lăudăm pomenirea ta, Sfinte Părinte Chirile.

Ca un plin de râvnă şi de îndrăzneală, mărite Chirile, fără de minciună ai stricat toate bârfelile cele împotriva lui Dumnezeu, ale eresurilor celor cu credinţă rea, fiind părtinitor Ortodoxiei.

Scuturat-ai de la sufletul tău, Sfinte Chirile, noroiul patimilor, surpând toată înălţimea cugetelor care s-a ridicat împotriva lui Hristos.

PUBLICITATE

Îmbogăţindu-te de dumnezeiască înţelepciune, părinte, ai izbucnit izvoare de dogme, care spală tina cea preastricată a eresurilor, adăpând cu darul inimile credincioşilor şi brazdele Bisericii le satură, Sfinte Părinte Chirile. Pentru aceasta cu dragoste cinstindu-te, săvârşim pomenirea ta, de Dumnezeu insuflate, prealăudate ierarhe. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască, celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta. Amin!


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *