Duminica Tomii reprezintă momentul în care Iisus se arată Apostolilor, printre care și Toma, care nu credea în învierea Domnului. Totodată, această zi încheie și Săptămâna Luminată și vine cu o serie de tradiții care trebuie respectate.

Credincioșii trebuie să spună o rugăciune în această zi specială, în afară de respectarea altor tradiții și obiceiuri caracteristice. Citește în continuare și află ce rugăciune trebuie să rostești în Duminica Tomii.

Rugăciune pentru Duminica Tomii. Te ferește de toate necazurile și aduce vindecarea

Apostole Sfinte Toma, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

PUBLICITATE

Spune rugăciunea din Duminica Tomii – Pe Fiul lui Dumnezeu Cel fără de început, Dumnezeu Cuvântul, Cel Ce S-a arătat pe pământ cu Chipul precum sun¬tem noi, pe Care L-ai văzut, mărite, ale Cărui mâini şi coas¬ta cu palma le-ai pipăit, roa¬gă-L să mântuiască pe robii săi. 

Ştiutorul celor ascunse şi Cel Ce cercetează rărunchii şi ispiteşte inimile, Dumnezeul meu, Iisus, pe tine, Sfinte Apostole Toma Preafericite, te-a primit slujitor Dumnezeieştii Sale arătări şi mărturisitor şi Dumnezeiesc Apostol.

Râu de ape Tainice te-ai ară¬tat, Apostole Toma, care adăpi faţa pământului şi adunarea Bisericii, cu curgerile cunoştinţei de Dumnezeu; şi cu repejunea Duhului ai gonit înşelăciunea mulţimii zeilor.

PUBLICITATE

Pierzătoare fiind a morţii şi a stricăciunii, pe Hristos, Izvorul Nestricăciunii, ai născut, de Dumnezeu Născătoare, Prealăudată, pe Cel Ce a împodobit cu harul nemuririi firea omenească, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împără-tesei Maici; şi mă voi arăta luminat prăznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă. Amin.”, este rugăciunea din Duminica Tomii, potrivit respectsiprietenie.ro.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *