Săptămâna Luminată este o perioadă de rugăciune, iar în aceste zile, credincioșii trebuie să participe la slujbele ținute de preoți în biserici.

Miercurea Luminată, tradiții și obiceiuri respectate din cele mai vechi timpuri. Săptămâna Luminată este prima săptămână de după Paște, iar în aceste zile, credincioșii păstrează cu sfințenie tradițiile și superstițiile, conform Bisericii Ortodoxe. 

PUBLICITATE

Miercurea Luminată, tradiţii şi obiceiuri, în Săptămâna Luminată

Săptămâna Luminată este o perioadă de rugăciune, iar în aceste zile credincioșii trebuie să participe la slujbele ținute de preoți în biserici. 

Miercurea Luminată din Săptămâna Luminată poartă numele Sfânta Mercurie. Este ziua în care femeile nu au voie să muncească la câmp, spre deosebire de bărbați.

Miercurea Luminată, tradiţii şi obiceiuri

Se spune că în această zi este „nunta șoarecilor” și este interzis să muncești. Tradiția spune că, dacă încălcați această superstiție, veți aduce rozătoarele la masă și nu mai aveți tot restul anului parte de bucate.

PUBLICITATE

Ce trebuie să știi despre Săptămâna Luminată

  • Nu se fac parastase pentru cei trecuți la cele veșnice
  • Slujbele sunt reluate după Duminica Tomii, când se încheie Săptămâna Luminată
  • În Săptămâna Luminată nu se citește Psaltirea
  • Slujba înmormântării este înlocuită de slujba Învierii
  • Cântările acestei slujbe vorbesc de biruința Vieții asupra morții.
  • Tradiția spune că Săptămâna Luminată este consacrată morţilor
  • Această săptămână este cunoscută și ca Săptămâna Blajinilor sau Paştile Morţilor.
  • Cei care mor în ziua de Paşti şi în prima săptămână de după Paşti merg direct în rai
  • Se spune că cei care se nasc în Săptămâna Luminată au parte de noroc în timpul vieții. Vor fi ocrotiți și păziți de necazuri.

Rugăciunea pe care să o spui în Săptămâna Luminată

„Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deşert nu mi-l da mie. Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei dăruieşte-mi-l mie, sluga Ta.

Aşa, Doamne Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu. Că binecuvântat eşti Tu în vecii vecilor. Amin.

Cel ce a înviat din morți, Hristos Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale și ale Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.

PUBLICITATE

Bine ești cuvântat, Stăpâne Atotțiitorule! Care ai luminat ziua cu lumina de soare și noaptea ai strălucit-o cu raze de foc. Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei și a ne apropia de începuturile nopții. Ascultă rugăciunea noastră și a tot poporului Tău. Și ne iartă tuturor păcatele noastre cele de voie și cele fără de voie.

Primește rugăciunile noastre cele de seară și trimite mulțimea milei Tale și a indurărilor Tale peste moștenirea Ta. Ocroteste-ne cu sfinții Tăi îngeri. Înarmează-ne cu armele dreptății Tale.

Îngrădește-ne cu adevărul Tău. Păzește-ne cu puterea ta. Mântuiește-ne de toată primejdia, de tot vicleșugul celui potrivnic. Și ne dăruiește în această seară cu noaptea ce vine și toate zilele vieții noastre desăvârșit, cu pace, fără de păcate, fără sminteală și fără nălucire. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, care Ți-au plăcut din veac. Amin.”

PUBLICITATE


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *