Din cele mai vechi timpuri se spune că cine se roagă cu tot sufletul sfânților arhangheli, vor avea parte doar de împliniri.

Iată ce rugăciune trebuie spusă în ziua de vineri:

„Doamne,Dumnezeule Atotputernice,Împărate cel fără de început,trimite-l,Doamne,pe Arhanghelul Tău,Mihail,spre ajutorul robului Tău, să mă scoată din mâna vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi.

PUBLICITATE

O,mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, revarsă mir bun asupra mea, robul lui Dumnezeu. O,mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, căpetenia cetelor îngereşti cu şase aripi, voievode al puterilor cereşti, al Heruvimilor, al Serafimilor şi al tuturor îngerilor, fii mie păzitor tare, mare ajutător în toate nevoile, scârbele, mâhnirile, în locuri pustii, la răscruci de drumuri, pe ape şi pe mări,liman lin.

Izbăveşte-mă, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, de toate înşelăciunile viclene ale diavolului şi auzi-mă pe mine, păcătosul robul lui Dumnezeu,care mă rog ţie şi chem numele tău cel sfânt.

Grăbeşte spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea, O,mare Arhanghele Mihaile, ajută-mă pe mine, păcătosul robul lui Dumnezeu, apără-mă de tot ce este rău în lumea asta. Izbăveşte-mă de cel viclean, mare Arhanghele al Domnului, Mihaile, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

PUBLICITATE

Amin.”


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *