Rugăciunea de vineri a lui Arsenie Boca este una dintre cele mai puternice rugăciuni. Părintele obișnuia să o citească la ivirea zorilor, în fiecare vineri.

Arsenie Boca a fost părinte ieromonah, teolog și artist plastic ortodox român și stareț la mânăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus și, apoi, la mânăstirea Prislop. Grație personalității sale, mii de credincioși veneau să îl asculte. El s-a stins din viață pe 28 noiembrie 1989 și, în ciuda acestui fapt, credincioșii continuă să vină la el și să se roage la mormântul în care acesta se odihnește. El spunea adesea: „Veniţi la mine la mormânt şi o să vă ajut mai mult”.

Să nu treacă zi de vineri fără să citești această rugăciune. Te va ajuta să începi ziua cu bine și să fii ferit de toate relele.

PUBLICITATE

„Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa pe care Înțelepciunea lui Dumnezeu Sieși Și-a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovnicești, ceea ce de la cele lumești la cele dinainte de lume mintea noastră o înalți și pe toți la cunoștința înțelepciunii îi ridici!

Primește această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii Tăi, care cu credință și cu smerenie ne închinăm în fața Preacinstitei Tale icoane! Înduplecă-L pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noștri înțelepciune și putere, judecătorilor dreptate și necăutare la fața omului, păstorilor înțelepciune duhovnicească, râvnă și bună pază a sufletelor noastre, învățătorilor smerită înțelepciune, fiilor ascultare și nouă tuturor Duhul chibzuinței și al evlaviei, duhul smereniei și al blândeții, duhul curăției și al adevărului.

Și acum, Maică Prealaudată, dă-ne bună sporire a minții, pe cei aflați în vreajbă și în dezbinare împacă-i, unește-i și pune între ei o legătură de iubire nedespărţita, pe cei rătăciți din nesocotință întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos, povățuiește-i frica de Dumnezeu, înfrânarea și hărnicia, dă-le cuvântul înțelepciunii și cunoștințe folositoare de suflet celor ce le cer, luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, Cea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvita decât Serafimii.

PUBLICITATE

Iar noi, văzând faptele minunate și preachibzuita înțelepciune a lui Dumnezeu în lume și în viața noastră, să ne înstrăinăm de deșertăciunea pământească și de prisositoarele griji lumești și să ne ridicăm mințile și inimile noastre spre cer, pentru ca, prin ocrotirea și ajutorul Tău, laudă, mulțumire și închinare pentru toate să-i aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu și Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *