„ÎN MOMENTUL ÎN CARE TU CITEȘTI LA PSALMI, TU CHEMI ÎN CASA TA PE DUHUL SFÂNT”…(Părintele Calistrat Chifan)… Să-L chemăm pe Duhul Sfânt cu Psalmul 22;…un Psalm al Mântuitorului”.Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi…”Cine se roagă cu psalmii îi arde pe diavoli ca şi cu o sabie de foc! Iată cât de puternică e Psaltirea! Cartea sfântă care alungă tot ce e necurat! PSALMUL 22…” Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.2. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.3. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.4. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.5. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.6. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.7. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile. ParinteleCalistrat


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *