Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult-Milostive și mult-Milosârde; Care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești;

Care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie; Însuți, Doamne, primește și rugăciunilenoastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii.

Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

PUBLICITATE

Rugăciune SCURTĂ dar PUTERNICĂ pentru cei care ne vor RĂUL! Spune-o și TU ACUM!

Doamne, Cel ce Te-ai rugat pentru răstignitorii tăi, Iubitorule de suflete, şi ai poruncit şi robilor tăi să se roage pentru duşmani, iartă pe cei ce ne urăsc şi ne apasă pe noi. Îndepărtează-ne de orice răutate şi vicleşug, îndreptându-ne către viaţa cea cu dragoste frăţească şi lucrătoare de bine. Pentru aceia, cu smerenie ne rugăm şi într-un gând Te slăvim pe Tine, Unule Iubitorule de oameni. Amin.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *