Părintele Arsenie Boca și-a lăsat rugăciunile puternice împotriva bolilor și a blestemului. Dacă îl citiți în fiecare zi, va fi în siguranță.


Puțini creștini cunosc detalii despre viața părintelui Arsenie Boca, însă mii de credincioși rostesc rugăciunile părintelui în fiecare zi. Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910, în satul Vațade Sus, la sud de Munții Apuseni, într-o familie credincioasă.

Părintele Arsenie Boca a fost preot, teolog, pictor de biserici, și stareț la mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbă de Sus, apoi la mănăstirea Prislop.

PUBLICITATE

Rugăciunile lui Arsenie Boca

Cuviosul Arsenie Boca a fost întemnițat în timpul regimului comunist în pușcăriile din Braşov, Timișoara, Oradea, la Jilava și la Canal. Și i s-a interzis să-și reia activitatea de preot. El a activat ca „pictor bisericesc”, până la pensie, în 1968.ADVERTISING

Părintele Arsenie Boca avea obiceiul de a spune, în fiecare zi, o rugăciune cu ajutorul căreia să primească binecuvântarea Domnului și să îi ajuta pe oameni să scape de boli grave și blesteme. 

Rugăciunea de dimineață a lui Arsenie Boca

Dacă sunt spuse zilnic, rugăciunile părintelui Arsenie Boca au efecte surprinzătoare. Sunt ideale pentru atuncu cânt te simți încărcat de păcate, nemărturisiri sau griji.

PUBLICITATE

„Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi, toată ziua, să mă lepăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac şi astfel, ţinând la mine, să Te pierd pe Tine.

Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea Preasfântului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, că nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată păcătuiesc în tot ceasul.

Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochii minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţă în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, aşa risipind în deşert zilele noastre, umbriţi şi dosădiţi până la pământ.

PUBLICITATE

Doamne, Cel ce vii între oameni în taină, ai milă de noi şi pune foc temniţei, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre şi fă lumină sufletelor noastre.about:blankDoamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea rămân neputincioase.

Doamne, Cel ce vii în taină, ai mila de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârşiţi şi cât eşti de aproape de sufletele noastre şi cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre. Ci luminează lumina Ta peste noi, ca să vedem lumină prin ochii Tăi, să trăim în veci prin viaţa Ta. Lumina şi Bucuria noastră, slavă Ţie! Amin!”

Rugăciunea către Arsenie Boca

PUBLICITATE

„Sfinte Preacuvioase Părinte Arsenie, îndreptător al sufletelor noastre și tămăduitorul bolilor sufletești și trupești, ca cel ce ai împodobit cu adânc de cunoaștere a făpturii omenești, te rugăm în vreme de durere și mâhnire, caută cu milă spre noi, păcătoșii fiii tăi și mijlocește către Preabunul nostru Mântuitor iertare de păcate și vindecare de toată neputința.

Părinte Sfinte care ai mare îndrăzneală în fața Tronului Ceresc, te chemăm cu mare de lacrimi, dar cu nădejde că cele spre vindecare sufletească și trupească, spre mântuire și sfințire, le vom dobândi prin tine, cel ce ne-ai încredințat prin aceste cuvinte: «Eu mă duc, dar de acolo de unde voi fi am să vă ajut mai mult ca și până acum».

După cum în viată pe cei aflați în mari necazuri și suferințe cumplite îi tămăduiai îndată, așa și acum pe noi, cei păcătoși, însă chemați cu dragoste la mormântul tău încununat cu har ceresc și flori, ne primește și ne mângăie, sfânt și bun Părinte. Ne scoate din negura păcatelor și a patimilor. Dăruiește-ne binecuvantarea ca să purtăm crucea vieții spre înviere și luminare desăvârșită.

PUBLICITATE

Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *