Întâmpinarea Domnului. Acatist

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

PUBLICITATE

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni ești și toate le plinesti, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

PUBLICITATE

Preasfânta Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

PUBLICITATE

Tatăl nostru, Carele ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă da-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este Împărăția și puterea și slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!

Condacul 1:

PUBLICITATE

Astăzi aleasă Maica merge acum de la Betleem la Ierusalim, iar Dumnezeiescul Prunc Iisus în brațele Ei că pe un nor ușor este purtat. Iar noi nevrednicii, întâmpinând pe Împăratul Slavei și pe Maica Fecioară Preasfânta, împreună cu bătrânul Simeon cântăm Celei Binecuvântate: Vino, Preacurata, Domnul este cu Ține și prin Ține împreună cu noi.

Icosul 1:

Cetele cerești, plecate spre pământ, văd pe cel Unul Născut, pe Făcătorul lor și Stăpânul a toată făptură în brațele Feciorești ale Maicii celei neispitite de bărbat, mergând la Ierusalim, purtat că un Prunc și bucurându-se, cântă Lui și împărătesei Fecioare lăuda de sărbătoare:

PUBLICITATE

Vino, Împăratul cerului și al pământului, în cetatea Marelui împărat, Sionul cel sfânt.
Vino, Dumnezeule Preaînalt, din înălțimile cerești în biserică pamanteas-că și făcută de mâini.
Vino, Fiule, Unule Născut și Te sălășluiește cu oamenii pe pământ.
Vino, Mielul Cel nevinovat și Dumnezeiesc, să Te aduci Domnului, Cel ce în ceruri.
Vino, Preacurata Porumbiță, Mireasă fără de bărbat, a Sfântului Duh.
Vino, Mielușea neîntinată, Maica neprihănită a Mielului Hristos.
Vino, Pruncă de Dumnezeu aleasă, Fiică cea preadorita a lui Dumnezeu Tatăl.
Vino, Împărăteasa Cerului, Stăpână cea bună a întregii lumi.
Vino, Preacurata, Domnul este cu Ține și prin Ține împreună cu noi.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *