Dacă relația sau mariajul dumneavoastră nu mai este ca altădată, aveți nevoie urgentă de ajutor. Începeți să țineți post și rostiți o rugăciune specială care va asigura împăcarea cu partenerul.

„Stăpâne,Iubitorule de oameni,Împăratul veacurilor şi dătătorul bunătăţilor, Care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei şi ai dat pace neamului omenesc, miluieşte, Doamne, pe cei ce ne urăsc, ne pizmuiesc şi ne ocărăsc; aşijderea şi pe cei ce ne grăiesc de rău.

Ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru noi, păcătoşii, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie.

Doamne,Dumnezeul nostru,caută dintru înălţime ca un Bun asupra inimilor noastre,ce sunt lipsite de dragoste şi de unire şi sunt îmboldite de spinii urii şi ai altor păcate.

O picătură din harul Sfântului Tău Duh coborând peste Dânsele,rourează-le bogat,ca să aducă roade bune şi din dragostea cea către Tine să sporească în fapte bune şi să petreacă în dragoste şi unire.

Aşa,Doamne,înmulţind dragostea în inimile noastre,păzeşte-ne de tot răul şi de asuprirea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi,de sabie,de năvălirea altor neamuri asupra noastră,de războiul cel dintre noi şi totdeauna ne ajută să ne iubim unii pe altii şi să facem tot binele, spre a ne învrednici de bunătăţile Tale cele cereşti.

Amin!“.

Felicia Iederă


Loading...
Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *