Aveți vreo problemă căreia nu i-ați găsit rezolvarea? Vă apasă gândurile negre? Nu vă faceți probleme, pentru că există o rugăciune care rezolvă orice: rugăciunea Maicii Domnului care împlinește dorințele.

“Milostivirea și ajutorarea noastră a creștinilor!

De tine se bucură îngerii, ție îți slujesc Arhanghelii, bucură-te, mângâierea celor întristați și sprijinirea orbilor, îndurătoarea și apărătoarea robilor tăi. Bucură-te, scaune sfinte, Tronul celui Prea înalt. Bucură-te, palat desfătat al Împăratului tuturor. Bucură-te, Doamnă Maria, ceea ce ești Turn cu multe împletituri de aur. Bucură-te, catedră a împăratului tuturor care strălucești mai mult ca razele soarelui. Fără prihană Stăpână, pe mine carele port și cinstesc cu evlavie această sfântă rugăciune, păzește-mă sub acoperământul tău, în mâinile tale îmi pun sufletul.

PUBLICITATE

O, maică fecioară, fără prihană stăpână, stâlpul și întărirea credinței noastre. Bucură-te, mireasă nenuntită, Maica fără de bărbat și fără de prihană pururea fecioară, ceea ce ai ținut pe mâinile tale și ai purtat în brațe pe Acela ce ține în palmă cerul și pământul și pe toate le cuprinde. Tu fii mie, robului tău, ajutătoare și apărătoare, și mă păzește de toate relele pe pământ, dăruiește-mi mie ani mulți ca și oarecând lui Ezechia și-mi lungește viața ca să te laud și să te slăvesc în veci,

amin.

O, stăpana îngerilor și Doamna lumii, ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine. Împărateasa împărateselor, Doamna doamnelor și Sfânta sfintelor, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită decât Serafimii, acopera-mă și mă păzește pe mine, robul tău, care te laud și-ți zic: Bucură-te, năstrapă cu totul de aur, ceea ce ai primit pe Hristos, Mâna cea dumnezeiască. Bucură-te, Fecioară Marie, ajutătoarea celor păcătoși, bucură-te rug neînsuflețit și nears. Bucură-te, Munte netăiat și Palat desfătat, bucură-te, a mucenicilor floare mirositoare. O, maică fecioară, ajută-mi mie robului tău, cel ce mă rog cu credință, că s-au întunecat ochii minții mele de norii cei grei ai păcatelor, și tu, Preasfântă Fecioară, încinge-mă cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci a Fiului tău și Domnului nostru Iisus Hristos și mă îndreptează a mă duce pe calea cea bună către mântuirea sufletului meu.

PUBLICITATE

O! și voi Sfinții Îngeri Mihail și Gavril, cei ce stați pururea înaintea Măririi lui Dumnezeu, și tu îngere, păzitorul sufletului meu, ajutați-mi mie, păcătosului.

O, preaslăvită stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară! Tu, ceea ce esti nădejdea celor deznădăjduiți, Doamna mea cea bună și îndurătoarea mea cea mai strălucită și mai curată decât razele soarelui și slăvită mai presus de înălțimea cerurilor; fără de asemănare mai cinstită decât Heruvimii și Serafimii, slava proorocilor, povățuirea apostolilor, lauda cuvioșilor, bucuria mucenicilor și întărirea pustnicilor, podoaba lui Avraam, a lui Isaac și a lui Iacov, roua lui Ghedeon și Moisi, adunarea patriarhilor și a tuturor sfinților, sfeșnic purtător de lumină dumnezeiască, cădelnița de aur, năstrapa care ai primit mana cerului, chivotul cel cu adevărat dumnezeiesc al legii, prea sfânta și povățuitoarea mea.

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre”.

PUBLICITATE

Felicia Iederă


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *