Rugăciunea extrem de puternică ce se spune doar în Săptămâna Luminată! Cei care o rostesc cu credință sunt ajutați să scape de boli și necazuri

Săptămâna Luminată este cea care urmează sărbătorilor Pascale. Se spune că în aceste zile cerurile sunt deschise, iar rugăciunile pot face adevarate minuni, fiind mult mai puternice decat în restul anului.

Daca îți dorești iertarea pacatelor, ai un mare necaz sau vrei sa fii ocrotit de primejdii, rostește rugăciunea de mai jos și vei vedea cum rugăciunea ta va fi ascultată:

PUBLICITATE

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al găririi în deşert nu mi-l da mie.

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău.

Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor.

PUBLICITATE

Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosul!

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul!

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuieşte-mă!

PUBLICITATE

Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă!

Bine eşti cuvântat, Stăpâne Atotţiitorule, Care ai luminat ziua cu lumină de soare şi noaptea ai strălucit-o cu raze de foc; Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei şi a ne apropia de începuturile nopţii; ascultă rugăciunea noastră şi a tot poporul Tău şi ne iartă nouă tuturor păcatele noastre cele de voie şi cele fără de voie. Primeşte rugăciunile noastre cele de seară şi trimite mulţimea milei Tale şi a îndurărilor Tale peste moştenirea Ta.

Ocroteşte-ne cu Sfinţii Tăi Îngeri, întrarmează-ne cu armele dreptăţii Tale, îngrădeşte-ne cu adevărul Tău, păzeşte-ne cu puterea Ta. Mântuieşte-ne de toată primejdia, de tot vicleşugul celui potrivnic şi ne dăruieşte şi această seară cu noaptea ce vine şi cu toate zilele vieţii noastre desăvârşit, sfântă, cu pace, fără de păcate, fără sminteală şi fără nălucire. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor Sfinţilor, care Ţi-au plăcut din veac. Amin.

PUBLICITATE

Sursa: fabricatinromania.info


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *