Sărbătorit de întreaga creștinătate pe 11 aprilie, sfântul Calinic de la Cernic a uimit întrega lume cu minunile sale. Cei care nu au liniște sufletească și vor să să schimbe situația, trebuie să înalțe în această zi o rugăciune aducătoare de mari bucurii și bunăstare.

Iată mai jos și textul rugăciunii:

“De Dumnezeu purtătorule, părintele nostru Calinic, povăţuitorule al călugărilor, podoaba cuvioşilor şi lauda arhiereilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni! Cu nevoinţele tale chip de sfinţenie te-ai arătat, iar acum cu îngerii în ceruri te veseleşti; cu care roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă pace şi mare milă.

Sfinte Părinte Calinic, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi…

Având minte neîntinată, ai învins iubirea de cele pământeşti şi te-ai arătat oglindă Dumnezeieştii Străluciri, prin strălucirea cinstitelor tale fapte. Făcându-te desăvârşit, cuvioase ierarhe, cu nădejdea darului, slujitor Evangheliei te-ai arătat cu adevărat şi acum, fericite, te rogi pentru sufletele noastre.

La înălţimea cea nemăsurată a Scripturii ridicându-te, părinte şi văzând, prin curăţia minţii, frumuseţea ei cea netrecătoare, ai lăsat toate şi ca o jertfă curată ţi-ai închinat viata lui Dumnezeu.

Preamărite slujitorule al lui Hristos, întinde-ne mână de ajutor în necazuri, cu rugăciunile tale către Dumnezeu şi ne izbăveşte de supărarea ispitelor şi de primejdii.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin .

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Felicia Iederă


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *