Înainte de a vă împărtăși, este foarte bine să rostiți, cu sufletul curat, rugăciunea Sfântului Simeon Metafrastul, care vă va ajuta la iertarea păcatelor și vă va duce spre mântuire.

Pentru orice credincios, sfânta împărtășanie este unul dintre lucrurile cele mai importante. Dar pentru ca dumneavoastră să o primiți așa cum se cuvine, vă este de folos să rostiți rugăciunea sfântului Simeon Metafrastul.

Iată mai jos și textul rugăciunii:

“ Sfinte Simeon, roagă-te pentru noi!

Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune,

Pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și feciorestile sângiuri ale celei ce Te-a născut pe Tine mai presus de fire. Cu venirea dumnezeiescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui celui de-a pururea vesnic. Hristoase Iisuse, înțelepciunea lui Dumnezeu, pacea și puterea, ai primit cu trupul Tău patimile cele de viață făcătoare și mântuitoare : crucea, piroanele, sulita, moa rte. Alungă-mi patimile cele trupești, care îmi strică sufletul.

Cel ce prin pogorârea mângâietorului Duh ai facut vase cinstite pe sfinții Tăi ucenici, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judeci toată lumea întru dreptate, binevoiește să Te întâmpin și eu pe nori, pe Tine Judecătorul și Făcătorul meu, împreună cu toți Sfinții Tăi, ca neîncetat să Te slăvesc și să Te laud pe Tine, împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, Iartă-ne păcatele noastre!

Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut. Și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Ci Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia ta să mă mustri pe mine și nici cu urgia Ta să mă pedepsești.

Miluiește-mă, Doamne!

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și să nu-mi răsplătești mie după faptele mele, ci întoarce-mă, sprijinește-mă, izbăvește sufletul meu de relele ce au crescut într-însul și de agonisirile lui cele cumplite. Miluiește-mă pentru mila Ta, că unde s-a înmultit păcatul să prisosească harul Tău, și să Te laud și să Te slăvesc în toate zilele vieții mele. Că Tu ești Dumnezeul celor ce greșesc și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Amin”.


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *