În această lună, în ziua a şasea, este sărbătorită Aflarea Sfintei Cruci, ți tot azi, este pomenit Sfântul Arcadiu.

Iată mai jos ce rugăciune este bine să o citești azi, 6 martie, pentru iertarea păcatelor și mântuire:

”O, întrutotlăudate, Sfinte Arcadiu, primeşte de la noi acesastă rugăciune pe care cu umilinţă o aducem înaintea ta şi ne izbăveşte din toate nevoile, ca un bun şi iubitor de oameni şi neînfruntat ocrotitor al creştinilor.

Căci deşi suntem nevrednici a ne face părtaşi milostivirii tale, pentru păcatele noastre cele multe şi grele, săvârşite în viaţa noastră şi în tot ceasul, însă cunoscând marea bunătate pe care ai arătat-o asupra celor ce te cinstesc pe tine şi se pocăiesc cu credinţă întru numele Domnului, năzuim cu lacrimi de umilinţă şi preaplecată mărturisire a păcatelor la mijlocirile tale înaintea Sfintei Treimi.

Fii dar nouă, pururi rugător la Preaputernicul Dumnezeu, pentru iertarea păcatelor noastre, pentru mântuirea noastră de toate bolile şi primejdiile, de cutremurul pământului, pentru întărirea noastră în credinţa cea adevărată, apărându-ne de toate răutăţile după făgăduinţa ta, căci toţi te cinstim şi prăznuim numele tău, acum şi pururea şi în vecii vecilor,

Amin!”


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *