Potrivit sfinților părinți, nu trebuie să existe nici o zi în care din rugăciunea zilnică să lipsească Crezul.

Oare câți dintre noi știm că această incredibilă rugăciune are rolul de a ne curăța de păcate?

“Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

PUBLICITATE

Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, și a pătimit și S-a îngropat. Și a înviat a treia zi, după Sfintele Scripturi.

Și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și mor_ții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit. Și întru unul Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, Carele din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică, mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor, Aștept învierea morț_ilor și viața veacului ce va să fie.

Amin!”.

PUBLICITATE

Felicia Iederă


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *