Din cele mai vechi timpuri, iconarii nu vor începe niciodată lucrul până să nu țină post și să înalțe către Divinitate o rugăciune de mare ajutor: Rugăciunea Iconarului.

Rostită cu sufletul curat, de către orice credincios, poate aduce mare bucurie în suflet!

Iată mai jos textul rugăciunii…

“Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care nemărginit ești cu firea dumnezeirii și pentru mântuirea oamenilor, în vremile acestea mai de pe urmă, Te-ai întrupat în mod tainic din Maria Fecioara și de Dumnezeu Născătoarea și ai socotit vrednic lucru să fii zugrăvit; Care singur chipul preacuratei feței Tale l-ai zugrăvit în preacinstita mahramă, și printr-însa ai vindecat boala eparhului Abgar regale Edesei și sufletul lui l-ai luminat spre cunoștința Ta, a adevăratului Dumnezeului nostru;Care prin Duhul Tău cel Sfânt l-ai înțelepțit pe dumnezeiescul apostol și evanghelist Luca a zugrăvi chipul Preacuratei Maicii Tale, care Te poartă pe Tine ca pe un prunc într-ale ei brațe și-I zice lui…

Însuți, Stăpâne, Dumnezeule al tuturor, luminează, înțelepțește sufletul, inima și cugetul robului Tău (numele); și mâinile mele le îndreptează fără de prihană și prea bine a zugrăvi chipul asemănării Tale și al preacuratei Maicii Tale și al tuturor sfinților, întru a Ta slavă și întru strălucirea și înfrumusețarea sfintei Tale bisericii și spre iertarea păcatelor celor ce cu cinstire cuviincioasă le aduc acestora închinăciune și cu bună cucernicie le sărută, și cinstire către cel înfățișat înalță; și mă izbăvește de toată uneltirea diavolească, sporind în toate poruncile Tale, prin mijlocirile prea curatei Maicii Tale, ale sfântului slăvitului apostol și evanghelist Luca și ale tuturor sfinților Tăi. Amin”.

Apoi, ectenia (Slavă…Și acum…Doamne miluiește (de 3 ori) și otpustul (Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.

Amin!”

Felicia Iederă


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *