Dintre toate cifrele lăsate de Dumnezeu pe pământ, 7 are cea mai puternică încărcătură spirituală. Considerată semnul unirii lui Dumnezeu cu Lumea, despre cifra 7 se pomenește atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Iată de ce este aceasta atât de importantă.

Biserica are 7 taine

Potrivit sfinților părinți, biserica lui Hristos are 7 taine, respectiv botezul, mirungerea, împărtășania, pocăința, hirotonia, nunta, maslul. Însuși Dumnezeu a făcut lumea în șase zile, iar în cea de-a șaptea s-a odihnit, acesta fiind motivul pentru care ultima zi a Creației sale este considerată zi sfântă.

De asemenea, păcatele capitale de care vorbește Sfânta Scriptură sunt în număr de șapte și tot șapte sunt tainele care au fost dictate de Dumnezeu pentru mântuirea omenirii. Și nu întâmplător, la taina Sfântului Maslu se citesc cele 7 Evanghelii, considerate vindecătoare de spaime și boli.

Cifra 7 în cărțile sfinte…

Iată cum este prezentată cifra 7 în Cărțile Sfinte: “Şapte perechi de animale şi păsări curate a poruncit Dumnezeu lui Noe să bage în corabie înainte de a începe potopul”, “După şapte zile a dat drumul Noe a doua oară porumbelului din corabie, iar acesta s-a întors având în cioc o ramură de măslin verde”, “Şapte sunt darurile Duhului Sfânt: Frica, Buna credinţă, Înţelepciunea, Tăria, Sfătuirea, Priceperea, Cunoştinţa”, “Mântuitorul porunceşte să iertăm de şaptezeci de ori câte şapte”, “Şapte sunt duhurile care stau înaintea lui Dumnezeu şi a scaunului Său de domnie”.

Felicia Iederă


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *