Sfânta Cuvioasa Parascheva este sfânta ocrotitoare a Moldovei și se sărbătorește în fiecare an pe 14 octombrie. Moaștele Sfintei Parascheva au fost aduse la Iaşi de către domnitorul Vasile Lupu şi aşezate în ctitoria sa, Biserica Sfinţii Trei Ierarhi. La sfârşitul secolului al XIX-lea, moaştele sfintei au fost mutate în Catedrala Mitropolitană din Iaşi.

 

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

PUBLICITATE

 

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin.

 

PUBLICITATE

Dacă vrei ca Sfânta Parascheva să te ajute să-ţi îndeplineşti o dorinţă fierbinte, spune rugăciunea aceasta:

Purtătoare de chinuri Sfântă Parascheva roagă-te părintelui ceresc ca pe mine cel împovărat cu toate păcatele şi înfrânat să mă ridice spre cuvântarea mărirei Sale şi să mă îndrepteze, ca totdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cereşti, iar nu la cele pământeşti. Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea cucernică, ca şi pe mine leneşul, cel ce mă trândăvesc spre rugăciune şi spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze şi să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga Lui neîncetat. Cheamă şi pe Duhul Sfânt- izvorul carele te-a întărit pe tine, fecioară curată la lupta cea bună ca să-mi zidească mie inima curată şi Duhul drept să înnoaiscă întru cele dinlăuntrul ale mele şi mai vârtos să mă cheme şi să-mi dea osândie, ca să mă nevoiască în viaţă curată şi să mă întărească în facerea faptelor bune. Cred că toate acestea mi le poţi mijloci mie, o Sfântă Parascheva, la Sfânta Treime şi de vei vrea ai putinţa a-mi ajuta mie, ca ceea ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale. AMIN.

 

PUBLICITATE

Cuvioasă Maică Parascheva, în genunchi vin la tine ca să te rogi Părintelui ceresc pentru iertarea păcatelor mele săvârşite cu fapta sau cu gândul, cu vina sau fără vina mea şi astfel cu sufletul curat vin şi te rog, ajută-mă.

 

Şterg din minte orice gând în afară de tine Doamne şi unde eşti tu acolo e şi Harul Tău. Nici un lucru nu-mi este greu Doamne.

PUBLICITATE

 

AMIN!

 

PUBLICITATE

 


Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *